Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Choria

Geography

Choria je charakteristická drsnou, avšak krásnou krajinou. Dominantami jsou hory Alamenet a Gilberet, nejvyšší hory světa. Ty jsou součástí Temných hor, tvořících většinu západního území Chorie. V pořadí druhou dominantou je obrovské jezero Alaseon, rozprostírající se kolem úpatí dvou zmíněných hor.
Type
Region
Included Locations
Alaseon
Erevain
Lindseon
Orimin
Sejuon
Urmenën
Included Organizations
Království Chorie
Řád zpívajících čepelí
Characters in Location
Ascal Nintalor
Naaisïrk
Related Professions
Related Materials

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Choria


Comments

Please Login in order to comment!