Alaseon

Je oblast centrální Chorie, jejímž územím je stejnojmenné jezero a jeho přilehlé břehy. V minulosti zde žili obři z kmene Žluté bulvy, kteří však byli elfy poraženi při osidlování Chorie. Elfští lordi z rodu Talcaron zde vládli po více než dvě století z jejich ostrovního sídla Nimlond. Jednalo se také o nejvíc zalidněnou oblast v Chorii, přičemž většina obyvatel žila ve městech Nimlond nebo Elnaril, ve vesnicích na břehu jezera či osamoceně na malých jezírkách. Na úpatí hory Gilberet se také nacházela přísně střežená věznice Cirian, kde byli vězněni největší zločinci, například čarodějnice Asamia nebo Ruinitë. Byla hlídána řádem Černých plášťů. Z Alaseonu také vyplula flotila lorda Liareho v roce 28 před Darem kdy Choria zanikla. Lord Faer Talcaron tehdy odplul také a nechal prastaré sídlo jejich rodu za zády.

Geography

Území Alaseonu je z větší části tvořeno stejnojmenným jezerem, které obklopuje hory Alamenet a Gilberet. Nepočítaje tyto hory, se v Alaseonu vyskytují dvě vrchoviny, Severní vrchovina lemuje severní břeh jezera po více než 25km. Východně od Nimlondu se pak nachází Zelené vrchy Virilin. Mimo ně je však Alaseon spíše rovinatý, s několika malými kopečky. Jeho průměrná nadmořská výška 800 metrů nad mořem. krajina klesá velmi mírně k západu a trochu více k jihu. Jelikož Alamenet, Gilberet, ani jiná část Temných hor nespadá na území Alaseonu, je nejvyšším bodem Kamenný vrch Ilin Cerge s nadmořskou výškou 1124 metrů nad mořem, tyčící se nad Hvozdem Žluté bulvy.

Alaseon je díky jezeru, které zabírá většinu plochy největší oblastí Chorie, má rozlohu přibližně 1900km2. Díky tomu také sousedí s celou řadou oblastí jako Lindseon a Orimin na západě, Ascira na severu, na východě jsou to Calana a Galader. Na jihu se rozprostírá Rhazzadinská divočina. Alaseon tvoří jednu třetinu jižních hranic království Chorie.

Alaseon patří mezi nejteplejší oblasti Chorie, teploty zde přes léto dosahují až 22°C a v zimě jsou rekordní teploty pouhých -18°C. V létě sem vane teplý západní vítr od moře. Na jezeře se nachází několik ostrůvků, z nichž nejznámnější je Nimlond, pojmenovaný podle hradu a města, které zde vyrostlo. Nachází se asi jen kilometr od jižního břehu, západně od Zelených vrchů. Většina ostatních ostrůvků byla neosídlená, nebo zde o samotě žili elfští rybáři.

Alaseon má pouze Velké jezero, které do sebe stahuje vodu z veškerého okolí, ať už se jedná o svižně bezejmenné bystřiny, spadající ve vodopádech z úbočí Gilberetu, nebo kratičké říčky, pramenící v okolních vrších. Nadmořská výška jezera je přibližně 800 metrů. Jeho odhadovaná hloubka je 650 metrů, avšak elfové nikdy tuto informaci neověřili. Jelikož menší části jezera zasahují i do dalších oblastí, je jeho celková rozloha větší, než rozloha Alaseonu jako oblasti. Z jereza vedou dva odtoky, první je přirozený a nazývá se Elv Aenë, Domovská řeka, neboť svým mohutným tokem křižuje Rhazzadinskou divočinu a vtéká pak do Averionu, domoviny chorijských elfů. Řeka na území Chorie má pouhých 5km na délku. Její šířka je však 250 metrů a hloubka 12 metrů. Byl vzorem pro vybudování Oriminského průplavu, který je druhým, uměle vytvořeným odtokem. Průplav však spadá již na území Oriminu.

Fauna a Flóra

Břehy jezera jsou často lemované smíšenými lesy, složenými ze smrků, jedlí, dubů, platanů, kaštanů či topolů. Osamoceně zde také rostou vrby. Ačkoli se jedná o menší lesíky, vyskytují se zde také tři hvozdy. V Severních vrších poskytuje Hvozd Žluté bulvy útočiště posledním přeživším obrům ze stejnojmenného kmene. Hvozd Meien se nachází přibližně kilometr severovýchodně od města Elnaril a hvozd Isara leží na jižní hranici země, východně od Zelených vrchů. Mimo to je však Alaseon plný nádherných rozlehlých luk a polí, tráva je zde jasně zelená a zdravá, roste zde hojnost bylin, květin a lesních plodů.

Nejrozsáhlejší skupinou živočichů jsou zde samozřejmě ryby, zejména líni, štiky, cejni, sumci, candáti, či plotice. Podle legend žije v jezeře jistý tvor, kterého elfští rybáři pojmenovali Aitra. Má se jednat o neznámého živočicha obrovských rozměrů, žijícího u dna jezera, jeho existence však nebyla dokázána. Mimo vodu zde žije pár stád koz či ovcí, čas od času zde lze narazit na divokou krávu. Žilo zde také poměrně dost polních škůdců. Až do roku 28 před Darem v Alaseonu nežili žádní draví tvorové, na podzim roku 28 před Darem sem však z divočiny na jihu pronikli trpasličí mutanti a začali likvidovat pozůstalé elfské občany i divoká zvířata. Ve Hvozdu Žluté bulvy údajně stále žijí obři ze stejnojmenného klanu.

Přírodní zdroje

Samozřejmě tato oblast může za svůj největší zdroj považovat kvanta ryb, která se v jezeře vyskytují. Čerstvými rybami Alaseon zásoboval všechny přilehlé lokace. Díky úrodné půdě se zde také dařilo zemědělství, pěstovala se zde hlavně pšenice, ale i jiné obilniny jako žito, ječmen nebo len, také se zde pěstovala zelenina. Bohaté pastviny uživily celé desítky stád krav, ovcí, nebo koz a po rozsáhlých květinových loukách se proháněly kvanta medonosných včel.

Typ
Region
Location under
Included Organizations

Komentáře

Please Login in order to comment!