Ristelon

Je oblast, ležící uprostřed severní hranice Chorie. Již od osídlení elfy byla pravidelným terčem útoků a neustálých bojů. Velká část lesa musela být znovu vysázená, neboť při Velkém vpádu seveřané část lesa zapálili, aby vzali elfům výhodu obranné pozice. Celý Toloarkorský les byl protkán sítí lehkých provazových mostů, které sloužily ristelonským strážím k rychlým přesunům. Uprostřed oblasti byl zbudováno hradiště Elduin, pojmenované po prvním lordu rodu Faeron. Jeho potomci zde vládli až do roku 28 před Darem, kdy byl kraj opuštěn. Kromě Elduinu zde lžela ještě čtyři další hradiště, Alune, Tavae, Nebu a Irüte, kterým se dohromady říká Toloarkorská obranná linie. Je možné, že Toloarkorský les byl dříve součástí Hrotharského impéria, neboť severně od něj v nedalekém lesíku se nachází hotharské pohřebiště.

Geography

Ristelon je plný malých kopečků a mírných údolí, dosahují však výškového rozdílu do 50 metrů. Jedinou opravdovou vrchovinou, jsou Stinné vrchy,které částečně zasahují do jihozápadního okraje oblasti. Jinak je Ristelon převážně rovinatý, povrch pozvolna klesá od západu k východu a od severu k jihu. Průměrná nadmořská výška Ristelonu je 1000 metrů nad mořem. Sousední oblasti jsou Eiranat na západě, Sejuon na východě a Ascira na jihu. Severní hranici Ristelon sdílí se Sjonwallem, konkrétně s oblastí Kaldaka.

Ze sněžné pláně do Ristelonu přitéká řeka Eledras, která přibližně uprostřed oblasti vtéká do jezera Elduin. Eledras zde dosahuje hloubky až 2 metrů a šířky až 42 metrů. Předtím, než vteče do jezera, urazí 19km. Jezero má rozlohu přibližně 4km2, je poměrně mělké, dosahuje hloubky až 6 metrů. Uprostřed jereza se nachází ostrůvek, na němž byl vystavěn hrad a vesnice Elduin. Ze Stinných vrchů přitéká malá říčka Morat, která předtím, než vteče do Eledras, urazí přibližně 9km. Říčka jedosahuje nejvyšší šířky 5 metrů a hloubky až 70cm.

Ristelon patří mezi telpotně průměrné oblasti Chorie, teploty zde v létě dosahují výše až 16°C, zima zde však dokáže udeřit silou až -24°C. Koruny stromů se často

zmítají silným větrem, který pocitově teploty ještě více snižuje. Nejčastěji se jedná o ledový vítr ze severního Sjonwallu nebo ze západních hor.

Fauna a Flóra

Více než polovina Ristelonu je tvořena lesem Toloarkor, tvořeným převážně rostlými borovicemi a jedlemi. Severně od něj se nachází několik drobných jehličnatých lesíků, kterými začíná sjonwallská tajga. V Toloarkoru jsou poměrně rozšířené lesní plody, zejména šípy a borůvky, ale také maliny, ostružiny a rybíz. Daří se zde i houbám, díky vlhkému podloží a mechovité zemi. Mnoho stromů zejména v severní části lesa je znatelně mladších, neboť byly vysázeny až po velkém požáru, který zde v roce 226 před Darem. Stromy jsou od sebe poměrně daleko, takže je les dost řídký na to, aby se jim dalo jet na koni. Stromy jsou propojené zbytky provazových mostů, po kterých se obránci Ristelonu pohybovali napříč lesem v krátkých časových intervalech.

Ristelon je bohatý na pernatou zvěř, žijí zde divoké husy, bažanti, kachny, či koroptve, také jedno nebo dvě stáda jelenů. Nakonec pak zajíci, hraboši, myši, rysové a lišky. Z ptactva se zde hojně vyskytují kosi, sýkorky, nebo špačci. Údajně zde žije i samice yetiho, které elfové dali jméno Saku, již dlouho však nebyla spatřena.

Přírodní zdroje

Ačkoli bylo primárním zaměřením Ristelonu bránit hranice, je kraj bohatý na dřevo, lesní plody a pernatou zvěř. Okolní nezalesněná půda je schopná produkovat obilí a odolnější zeleninu. Ze smrků se zde také vyráběl papír.

Typ
Region
Location under

Komentáře

Please Login in order to comment!