Břitověž

Tato věž dříve sloužila jako sídlo řádu zpívajících čepelí až do roku 28 před Darem, kdy byla vypálena a opuštěna. Za své slávy měla věž na výšku 160 metrů a v základech rozlohu 625 metrů čtverečních.

Nyní z věže zůstaly jen ohořelé trosky, sahající do výšky 138 metrů. Zbytek trosek je rozesetých na nádvoří a v okolní řece. Použitý stavební kámen z Temných hor byl tmavý už před zničením věže, takže na něm stopy požáru nejsou moc vidět, daleko více se to projevuje na pozůstatcích dřevěných trámů a podlah. Na nádvoří se nacházejí zbytky stájí a roztříštěná socha Taluvana. Celá zřícenina pomalu ale jistě zarůstá popínavými vysokohorskými rostlinami.

Demographics

Obyvatelé Břitověže se vždy dělili na řád zpívajících čepelí a rodinu Cal'Tehir.

Government

V čele Břitověže vždy stála První čepel, velitel řádu, ten měl pod svým velením jak zpívající čepele, tak i rodinu Cal'Tehir. Právě tato rodina se starala o to, aby věž nezpustla. Nejstarší člen rodiny byl vždy Správcem Břitověže.

Defences

Ačkoli působila elegantně, byla Břitověž pevnost. Díky obtížnému přístupu, umístění uprostřed řeky vysoko v horách a kruhové hradbě skal, měla potenciál vydržet i velké a zdlouhavé obléhání. Uvnitř bylo dost místa pro několik desítek osob a zásobárny potravin na jeden rok. Její stěny v úpatí byly silné a tlusté 5 metrů, takže je nedokázala poškodit ani temná magie čarodějnic. Brána do věže byla magická a nebyla nikdy prolomena. Stěny se postupně ztenčují, aby celá konstrukce unesla vlastní váhu. Všechna tři schodiště zatáčí vpravo, aby obránci poskytla výhodu a útočníkovi nevýhodu.

Industry & Trade

Břitověž byla pravidelně zásobována z hlavního města, obyvatelé věže dostali vše co potřebovali, aby mohli plnit lépe své povinnosti.

Infrastructure

Takto věž vypadala v době své největší slávy.

Most

Tento most vede k Břitověži z východního břehu řeky Sanie, je dlouhý necelých sto metrů, ze stejně bytelných kamenů jako samotná věž. Je pět metrů široký, takže se sem vejdou i čtyři jezdi vedle sebe. Ochozy mostu jsou zdobené sedmi páry identických soch z bílého mramoru, které symbolizují majestátnost zpívajících čepelí. Západní konec mostu se napojuje na jeskynní chodbu, která vede na nádvoří.

Nádvoří

Je obehnané skalní stěnou a tvoří nezastřešený přírodní sál. Má oválný, skoro až kruhový tvar a v jeho středu se nachází kašna, která je hlavní zdroj vody. Na vrcholu kašny stojí socha Taluvana, jako první zpívající čepele, která hledí přísným pohledem směrem k ústí jeskyně. Na nádvoří se také nachází stáje pro koně čepelí a případných návštěv. Je zde místo pro pětadvacet koní. Z nádvoří také stoupají schody směrem k bráně Břitověže.

Brána

Brána Břitověže je zhotovena s dubového dřeva a okovaná stříbrocelí. Je široká tři metry, vysoká čtyři metry a dvoukřídlá. Tlustá přibližně 30 centimetrů, se třemi těžkými dubovými petlicemi. Křídla brány se otevírají ven. Bránu lze také posilnit magickým štítem, při dodání jistého množství energie. Ačkoli je vyrobená, aby odolala i silnému útoku, je také stylově laděná do bílé a stříbřité barvy, jsou do ní vytesány bitevní výjevy, kterým dominují tři zkřížené meče – uprostřed anda s jílcem nahoře a čepelí svisle dolů, a jedna sinta z každé strany. Všechny tři meče se kříží a vytvářejí tak něco jako hvězdu.

Sál hrdinů

Jedná se o nejvyšší sál v celé věži, má kruhový půdorys o průměru 15 metrů a výšku 20 metrů. Podél obvodové stěny stoupají dvě patra točitého schodiště, podepřené tenkými mramorovými sloupy. Tomuto schodišti se říká Dolní obvodové. Sál je osvícený světelnými krystaly, které kopírují vzestup schodiště. Uprostřed sálu je v kruhu rozmístěných sedm podstavců, z nichž šest je obsazeno sochami největších hrdinů řádu – Taluvana, Imuriona, Nahairana, Salandira, Sindviela a Torvëina. Na stěnách sálu jsou zachyceny hrdinské skutky všech zpívajících čepelí od založení Břitověže.

Kovárna

Dolní obvodové schodiště ústí do místnosti kde začíná centrální schodiště, které stoupá středem věže až k jejímu vrcholu. Naproti začátku tohoto schodiště stojí další Taluvanova socha a po její levé ruce se nachází vstup do kovárny. Tato místnost je nejméně využívána, neboť se využívá k výrobě výzbroje pro novou zpívající čepel. Kovárna oplývá výhní, několika kovadlinami, a množstvím kvalitního nářadí. Je zde také zásoba uhlí a stříbrocele. Vývod z výhně vede průduchem ve stěně ven z věže. Kovárna i místnost se sochou jsou opět osvíceny světelnými krystaly. Kovárna bývá zamčená, klíč od ní má pouze První čepel.

Komnaty služebnictva

V dalším patře jsou komnaty pro sloužící, kteří se starají o chod věže. Pokoje jsou prostorné a zařízené stejně luxusně jako pokoje samotných čepelí.

Spižírna

Spižírna se nachází o patro výš a jsou zde uskladněny všechny zásoby, uskladňují se zde čerstvé suroviny, které přiváží karavany jednou za tři dny, ale jsou zde také trvanlivé zásoby, kdyby byla věž obléhána. Do spižírny je přístup pouze z kuchyně. Je zde také uloženo palivo pro kuchyň.

Kuchyně

Je situována tak, aby měl kuchař rychlý přístup k surovinám a zároveň ke společenské místnosti.

Společenská místnost

Slouží jako herna i jídelna, zde se schází všichni obyvatelé věže na jídlo, nebo když si chtějí zahrát taktickou hru Rife. Okrajem místnosti prochází také centrální schodiště. Do místnosti proudící světlo skrze pětici vysokých vitrážových oken.

Komnaty čepelí

Zabírají následujících pět pater, z nichž v každém patře jsou přesně čtyři pokoje. V každém z nich je postel s nebesy, pracovní stůl a křeslo, skříň na šaty a stojan na výzbroj, noční stolek, káď na koupel a krytá záchodová mísa.

Knihovna

O patro výše se nachází velká knihovna. Zde jsou k nalezení všechny možné písemnosti, záznamy o velkých bitvách, informace o cizích národech, jejich historii, jazycích a dalších znalostech, které čepelím pomohou při diplomatických jednáních. V knihovně také končí centrální schodiště a začíná zde také Horní obvodové schodiště, které je téměř identické s tím dolním. V knihovně je také několik stolů se svíčkami a židlí ke studiu.

Tréninkový sál

Horní obvodové schodiště stoupá do tréninkového sálu, zde zpívající čepele pravidelně trénují své bojové techniky ve vzájemných soubojích, čepele zásadně netrénují proti figurínám, ani s cvičnými zbraněmi, věří, že jediný smysluplný trénink je proti protivníkovi, který ti může úder vrátit, a z každého neúspěchu v obraně se musíš poučit. Dále jsou zde i prostředky pro cvičení fyzických vlastností, opičí dráha, posilovací závaží, dokonce i luk a šípy na procvičování úhybů v boji.

Taktický sál

Další patro je zasvěceno procvičování taktiky. Jsou zde různé mapy, taktický stůl, figurky, dokonce i modely terénu. Učí se zde také politické vědy a vyjednávání.

Meditační terasa

Další patro se skládá ze dvou částí, vnitřním sálem pouze prochází obvodové schodiště a zdobí ho Taluvanova socha. Z místnosti také vede osm východů ven na terasu. Druhou částí tohoto patra je terasa samotná. Jedná se vlastně o jakýsi prstenec kolem věže. Vnější i vnitřní okraj terasy je lemován kamennými sochami všech padlých zpívajících čepelí v životní velikosti, sochy nesou výzbroj, která kdysi patřila vyobrazeným bojovníkům. Místo kamene je zde zem pokrytá měkkou trávou. Jedná se o nejharmoničtější místo celé věže, kde čepele i služební chodí rozjímat a čerpat novou energii. Místo je ozvučeno hučením vodopádu a zpíváním ptáků, kteří zde žijí.

Sál čepelí

Většina místností ve věži má kruhový půdorys, jméno tohoto sálu spíše vychází z významu místnosti, než z jejího tvaru. Místností prochází Horní obvodové schodiště vedoucí do komnaty První čepele. Je zde přesně dvacet jedna křesel, všechna stejná. Kruhový sál se mu říká z mnoha důvodů, sice že poukazuje na rovnost mezi jednotlivými čepelemi, na to, že všechny čepele jsou bratři a jsou navzájem propojení, ale také poukazuje na kruh života zpívající čepele. Zde totiž je za přítomnosti všech ostatních bojovník přijat do řádu a zde také začíná jeho pohřební rituál, když se jeho čas nachýlí ke konci, tím se kruh uzavře. Zde probíhají nebo alespoň začínají všechny obřady a ceremoniály a probíhají zde hromadné porady.

Komnata První čepele

Končí zde horní obvodové schodiště, komnata je vybavená stejně luxusně jako ostatní obytné prostory věže, navíc má také vlastní knihovnu, zásobu pergamenů na vyřizování korespondence a velká otevíratelná vitrážová okna. Je zde také žebřík, který vede nahoru do orlovny.

Orlovna

Nachází se v samé špičce věže, je zde mnoho bidel, picí nádobky a pytle s krmivem pro majestátné bílé orly, kteří se používají k doručování pošty. Jsou to loajální a spolehlivá zvířata, která jsou ochotna bránit Břitověž i svým životem.

Assets

Svítící krystaly

Tyto krystaly kdysi vyrobil sám Taluvan. Je potřeba do nich doplňovat energii, aby stále svítily, jsou však daleko trvanlivější, než klasické pochodně či lucerny. Tajemství jejich výroby však zemřelo s jejich tvůrcem.

Sochy padlých

Na počest každé padlé zpívající čepele je vyrobena mramorová socha, následně umístěná na meditační terasu. Z úcty k padlým čepelím se jejich výstroj nepřetavuje ani nedědí, nýbrž obléká na sochu svého majitele. Ačkoli se to v očích cizince může jevit jako plýtvání velmi drahým materiálem, elfové tuto tradici ctí i přes vzácnost tohoto materiálu.

Kniha čepelí

Tlustá kronika, vázaná v modré kůži, okovaná stříbrem, s vyobrazeným symbolem tří zkřížených mečů. V této knize jsou zaznamenány životy všech zpívajících čepelí a všechny jejich hrdinské skutky. Křivopřísežné čepele jsou z této knihy vytrženy. Knihu vytvořil První čepel Calvalor. Právo zapisovat do knihy údaje spadá výlučně První čepeli, ta je povinna vyplňovat údaje pravdivě a zodpovědně.

Další poklady

V Břitověži se nacházelo mnoho dalších cenností, zahrnující celé desítky knih, svitků a map. Ve skladišti měli obstojnou zásobu stříbrocele. Bylo zde uložených také několik prázdných runových kamenů.

Guilds and Factions

Rodina Cal‘Tehir

Tato rodina sídlila v Břitověži už od jejího založení, Její členové sloužili řádu zpívajících čepelí a zajišťovali chod věže. Mezi jejich práce patřila správa věže, starost o stáj, vaření a péče o kuchyni, úklid prostor, obchodování a podobně. Aktuální hlava rodiny byl vždy správcem věže. Ačkoli to byli v podstatě sloužící, jednalo se o významnou elfskou rodinu s dlouhou tradicí, kterou měli všichni v úctě, včetně zpívajících čepelí samotných.

History

Stavba započala v roce 229 před Darem na ostrůvku uprostřed řeky Sania, těsně před stejnojmenným vodopádem. V obecné řeči se Ilfïnelon dá přeložit jako Věž čepelí, nakonec se však uchytil název Břitověž. Její stavba byla dokončena až kolem roku 226 před Darem. Kameny na její stavbu byly vytěženy v Temných horách. Vchod do věže je orientovaný k východu.

Geography

Věž byla postavena v jihovýchodním cípu Temných hor v nadmořské výšce 1856 metrů nad mořem. Stála na malém ostrůvku uprostřed řeky Sanii, těsně před vodopádem. Ze severního břehu na ostrůvek vedl kamenný most, který směřoval do krátkého tunelu, ústícího na nádvoří. To, společně se základy věže, bylo dokola obehnáno skalami.

RUINED SETTLEMENT
29. května roku 28 před Darem

Alternative Name(s)
Ilfïnelon
Type
Military, Base
Population
0
Location under
Owner/Ruler
Owning Organization
Related Professions
Related Materials

This article has no secrets.

Komentáře

Please Login in order to comment!