Choria

Nejvýznamnější události království vznešených elfů během více než 250 let.

 • 264 před Darem

  4
  264 před Darem

  /5


  Mizící zeleň
  Era beginning/end

  Událost, kdy mladý elf Ilisar Nintalor odvedl velkou část lesního lidu Averionu na sever do mnohem méně přívětivé krajiny, rozhodnut založit zde nové království.

  Related Location
  Choria
 • 264 před Darem

  5
  263 před Darem

  /8


  Války s obry
  Military action

  K vytvoření bezpečí a stability Chorie bylo potřeba porazit klany obrů, které zemi v tu dobu obývaly. Mezi nejznámější z nich patří klany Černého špičáku a Žluté bulvy.

  Related Location
  Choria
 • 263 před Darem

  9
  263 před Darem

  /9


  Korunovace Prvního krále Chorie
  Political event

  Po skončení Války s obry byl Ilisar Nintalor korunován na vrcholu hory Alamenet králem Chorie.

  Related Location
  Choria
 • 262 před Darem

  2
  262 před Darem

  /2


  První vpád seveřanů
  Military action

  Historicky první vpády seveřanů z oblastí Laferdinnstir, Skilfild a Kaldaka na území Chorie a první střet elfů se seveřany.

  Related Location
  Choria
 • 262 před Darem

  2
  244 před Darem

  /5


  Jara krvavé setby
  Military action

  Období osmnácti let, během kterých se seveřané pravidelně vraceli do Chorie, zabíjeli, unášeli a plenili. Elfský lid tvrdě platil za každý takový vpád.

  Related Location
  Choria
 • 259 před Darem

  6
  259 před Darem

  /6


  Objevení Stříbrocele
  Technological achievement

  Kovář Gilfindel objevil stříbrnou rudu a z ní vyrobil první stříbrocelový předmět - Silet, meč krále Chorie.

  Related Location
  Choria
 • 244 před Darem

  3
  244 před Darem

  /11


  Vznik řádu Zpívajících čepelí
  Founding

  Na rozkaz krále Ilisara byli vybráni nejlepší bojovníci Chorie a vycvičeni legendárním lordem Litarem Askendai. Tak byl založen řád zpívajících čepelí.

  Related Location
  Choria
 • 226 před Darem

  1
  226 před Darem

  /11


  Velký vpád seveřanů
  Military action

  Vyprovokován První čepelí Taluvanem. Největší nájezd seveřanů v historii, v němž se spojilo sto Sjonwallských klanů.

  Related Location
  Choria
 • 219 před Darem

  7
  219 před Darem

  /9


  Příchod Gwïrdüra
  Military action

  Ve Vioharu procitl pradávný duch války a ničení, jemuž elfové dali jméno Gwïrdür. Tento duch nemilosrdně zabíjel každého, kdo se mu postavil do cesty, dokud jej neporazil řád Zpívajících čepelí.

  Related Location
  Viohar
 • 200 před Darem

  6
  200 před Darem

  /7


  Vzpoura rodu Askendai
  Political event

  Král Urion Nintalor nechal přepadnout rodinu lorda Redora Askendai na cestě z oslavy. Následně nechal zajmout a uvěznit lady Renoru Askendai. Obě děti lorda Redora přežily.

  Related Location
  Choria
 • 179 před Darem

  10
  178 před Darem

  /6


  Zelený mor
  Plague / Epidemic

  Byl vytvořen čarodějnicí Trinien, měl na svědomí stovky lidí, dokud nebyl úplně izolován a vymýcen.

  Related Location
  Choria
 • 152 před Darem

  7
  152 před Darem

  /11


  Boje s trpaslíky
  Military action

  Bez varování či jakýchkoli předchozích střetů z východu přišli trpaslíci z Baal'Sengaru a napadli oblast Galader. Boje se táhly několik týdnů, než byli trpaslíci zatlačeni zpět.

  Related Location
  Galader
 • 138 před Darem

  7
  138 před Darem

  /8


  Haruvanova občanská válka
  Political event

  Královna Irüve Nintalor neměla pro politiku vlohy ani trpělivost, a svůj čas raději trávila svými koníčky. Toho využil Haruvan Ilnivar upevněním vlastní pozice v záležitostech politiky. Nakonec Irüve Haruvana zabila v boji jeden proti jednomu.

  Related Location
  Choria
 • 123 před Darem

  6
  93 před Darem

  /1


  Zlatý věk Chorie
  Cultural event

  období třiceti let vláady krále Deretana Nintalora, kdy Choria dosáhla největšího rozvoje na poli ekonomickém, diplomatickém, kulturním i militaristickém.

  Related Location
  Choria
 • 57 před Darem

  1
  57 před Darem

  /1


  Caialonova Vzpoura
  Political event

  Korunní princ Caialon uvěznil vlastního otce, krále Edraina Nintalora poté, co jmenoval následníkem trůnu Ascala Nintalora, Caialonova bratrance.

  Related Location
  Choria
 • 36 před Darem

  3
  36 před Darem

  /6


  Návrat Gwïrdüra
  Military action

  Zabijácký duch opět procitl a uvedl hrad Fingon v trosky, nakonec byla zastaven a poražen v bitvě o Arisan.

  Related Location
  Choria
 • 36 před Darem

  8
  28 před Darem

  /4


  Zánik Vznešené magie
  Extinction

  Archon Quellrin seslal mocné kouzlo, kterým uzavřel trhlinu v časoprostoru, kudy magie unikala ze světa. Náročnost tohoto kouzla byla tak vysoká, že spotřebovala většinu zbylé magie.

  Additional timelines
 • 33 před Darem

  7
  31 před Darem

  /5


  Expedice na Ashan
  Expedition

  Lord Liare Askendai vyslal expedici na vulkanický ostrov Ashan, kde se dva roky snažili těžit stříbrnou rudu. Expedice musela být ukočena.

  Related Location
  Ashan
 • 28 před Darem

  1
  24 před Darem

  /7


  Trpasličí mor
  Plague / Epidemic

  Událost, která zpečetila zkázu Chorie.

  Related Location
  Choria
  Additional timelines
  Related article
 • 28 před Darem

  3
  28 před Darem

  /5


  Caialonovo obrození
  Life, Supernatural

  Caialonova dcera čarodějnice Taiana ukradla Quellrinovu knihu rituálů a s její pomocí přivedla Caialona zpět do materiálního světa, mocnějšího, než kdy dřív.

 • 28 před Darem

  7
  /6
  28 před Darem

  10
  /6


  Rozpad Chorie
  Era beginning/end

  Mezi elfskou šlechtou proběhla rada ohledně budoucnosti jejich lidu. Ačkoli většina byla pro návrh krále Ascala, skupina vzbouřenců, vedených lordem Liare Askendai opustila Choriu na lodích a vydala se hledat svůj osud v Elvanu. Král Ascal dva dny na to zemřel na otravu, čímž oficiálně zaniklo království Chorie.

  Related Location
  Choria