Ascira

Je chladná vodnatá oblast uprostřed Chorie. Po generace jí vládli lordi z rodu Eldimar ze svého sídla v Ordonis. Ascira proslula svojí střeleckou jízdou, jejíž přesnost střelby v plném trysku byla legendární. Kolem hradu Ordonis se nacházelo stejnojmenné město, v jeho okolí pak několik vesnic, rančů, či chovných stanic. Ascira proslula také jako oblast stovky jezer, která se rozprostírala po celé její rozloze. Tradovalo se, že vydat se v Asciře mimo značenou cestu bez dostatečných znalostí znamenalo jistou smrt. Oblast byla opuštěná v roce 28 před Darem.

Geography

Ascira je tvořena rozlehlými lukami, pláněmi a mokřady. Na severozápadě se nachází Stinné vrchy, které tvoří nejvyšší bod oblasti. Na jihu se téměř po celé délce táhnou Severní vrchy, přecházející na sever oblasti Alaseon. Odtud také pochází název, ne úplně odpovídající jejich umístění. Průměrná výška Asciry je 900 metrů nad mořem, krajina pozvolna klesá od západu k východu a od severu k jihu. Zdejší louky jsou rovné nebo mírně oblé, nachází se zde několik malých osamocených kopečků s nízkým stoupáním.

Jihozápadní roh oblasti je tvořen malým cípem jezera Alaseon, avšak celá Ascira je pokrytá množstvím malých jezírek a tůní. Krajina zde je bahnitá a převodněná, což je způsobeno častými dešti a bouřemi, které sem z Temných hor na západě přicházejí. Voda neměla příliš kam odtékat a vytvořila tak vlhké bažinaté prostředí. Mimo cíp Alaseonu jsou v Asciře tři větší jezera. Jezero Inëva se nachází na východě, má rozlohu přibližně 6km2 a hloubku až 12 metrů. Jezera Turmali a Mari se obě nacházejí na jiho západě Asciry, Turmali má rozlohu asi 3km2 a hloubku 9 metrů. Voda v jezeře má nazelenalý nádech, díky přítomností mechů a řas. Jezero Mari má rozlohu 4km2 a hloubku 4 metry. Mimo tato jezera se zde nachází desítky až stovky tůněk, rybníčků a jezírek. Většina z nich je malých a mělkých, zarostlých matně zelenými řasami.

V Asciře se nachází hodně mokřadů a bažiny Irabe na severovýchodě. Bažiny mají rozlohu asi 12km2 a jsou velmi zrádné a nebezpečné. Obecnou zásadou v Asciře bylo vždy držet se cesty, které zde byly pečlivě udržované.

Vzduch zde je velmi vlhký s jemným hlinitým zápachem, dost často zde prší a často vydatně. Teploty zde mohou dosáhnout až 19°C, v zimě pak až -21°C. Je tady také poměrně dost větrno.

Ascira sousedí s oblastmi Erevain na západě, Ristelon na severu, Alaseon na jihu a Viohar na východě.

Fauna a Flóra

V Asciře neroste příliš mnoho stromů, na severozápadě roste Ilisarův les, pojmenován po prvním králi Chorie. Je řídký, tvořený především topoly a vrbami. Druhý les nese název Hvozd Anrat, nachází se na jihovýchodě Asciry, a sestává z topolů a bříz. Ojediněle zde rostou i nějaké smrky a modříny. Ascira je však bohatá na trávu mnoha druhů, dlouhé, krátké, jasně zelené, nažloutlé, i šedozelené traviny pokrývají většinu území. Roste zde i hodně plevele, rákos, orobinec, nacházejí se zde i kosatcové pláně.

V Asciře se vyskytují převážně obojživelní živočichové jako ropuchy, rosničky, mloci, tu a tam nějaký slepýš nebo zmije, v létě se zde daří komárům a žijí zde i velké jedovaté vosy z Arisanu. Daří se zde také polním škůdcům. Ascira se stala také domovem elfských koní, kteří sem byli přivedeni z jihu. Na travnatých pláních se jim však poměrně dařilo. V Asciře se také vyskytují obři z kmene Válečníků z bažin, se kterými měli elfové mnoho menších potyček. Jako poslední stojí za zmínku jeleni, kteří se zde vyskytují nejhojněji v celé Chorii. Drží se však pouze poblíž lesů, kde je půda ještě pevná.

Přírodní zdroje

Ascira patří mezi chudší kraje, i tak má však dost co nabídnout, zejména velmi kvalitní koně. Poskytovala také bohaté zásoby zvěřiny, kůží, a trofejí z nich. Půda zde byla vhodná pro pěstování některých odolnějích a na vodu náročnějších plodin, jako kořenová zelenina. Díky kvalitnímu jílu zde bylo vysoce kvalitní hrnčířství, keramika se vyvážela do celého království společně s proutěnými nádobami. Sbíral se i četné byliny a květiny, zejména pak kosatce.
Typ
Region
Location under

Komentáře

Please Login in order to comment!