Eiranat

Neboli Sněžná pláň je jednou ze tří nejsevernějších oblastí Chorie a rozhodně tou nejchladnější. Po staletí v ní vládli lordi rodu Aldeirnas ze svého hradu Ingemet. Pláň je tvrdá a nehostinná země, oplývající pramalým bohatstvím. Její povinností byla zejména první obranná linie před severskými vpády. Drsná krajina a neustálé boje ze zdejších elfů vytvořily drsné a zachmuřené elfy, kterým se říkalo elfští seveřané. Eiranat nabízí divokou krásu v podobě majestátných Temných hor, Údolí Věčnobouře a sousoší Pěti elfských králů, které se tyčí nad ním.

Geography

Západní hranici oblasti tvoří Temné hory, zdejší nejvyšší vrchol Erudan dosahuje výšky 2421 metrů nad mořem, okolní hory však nepřekračují výšku 2000 metrů. Na jihu Sněžné pláně se rozprostírají Stinné vrchy, které pak dále pokračují na jih. mezi nimi se nachází Údolí Věčnobouře, kde bez ustání zuří životu nebezpečný blizard, nepřetržitě, co živí pamatují. Celá jihozápadní část Eiranatu sestává z údolí a průsmyků, zatímco střed, sever a východ je víceméně rovinatý, jen malými kopečky. Celá krajina postupně klesá od západu k východu. Eiranat sousedí s oblastmi Ristelon na východě a Erevain na jihu, do nejž se dá dostat obávaným Průsmykem obrů. Severně se nachází Sjonwall a na západě se rozprostírají nehostinné Temné hory.

Středem Sněžné pláně protéká řeka Eledras, jejíž pramen se nachází na úpatí hory Erudan. Řeka pak klikatým korytem putuje napříč celou plání směrem na východ do Ristelonu. Její tok již kousek pod pramenem nabírá na objemu, avšak cestou na východ již žádné významné přítoky nemá. Celá délka toku na území Eiranatu je 36km, přičemž v nejhlubším místě má řeka 220cm a v nejširším místě 38 metrů. Řeka tvoří oficiální hranici Chorie. Kromě řeky se kousek západně od Údolí Věčnobouře nachází jezero Sithar, obklopené ze všech stran Stinnými vrchy. Jezero má rozlohu asi 2km2 a hloubku 13 metrů.

Se svojí průměrnou nadmořskou výškou 1200 metrů nad mořem je Eiranat druhou nejvýše položenou oblastí království Chorie, avšak nejchladnější. V létě zde teploty nepřesahují 12°C, zatímco v zimě zde mohou panovat až -27°C silné mrazy. Léto je zde velmi krátké a většinu roku zde sněží.

Fauna a Flóra

Krajina Sněžné pláně připomíná tajgu. Roste zde řada menších, zpravidla jehličnatých lesů, tvořených převážně borovicemi. Na druhém místě jsou smrky, jedle, a modříny. Hojně se zde vyskytují také jalovce. Vzácně se vyskytují houby, či odolné byliny, ale poměrně se zde daří divokým šípkům a některým dalším křovinám.

Eiranat je pro život náročná a nehostinná země. Většinu zvířecí populace zde tvoří stáda sobů a divokých koz. Vyskytují se zde také polární lišky, medvědi, vlci, ojediněle bobři či zajíci. Na západě v horách žije ledový wyvern, kterému elfové říkali Firdil. Ten v roce 53 před Darem kompletně zničil vesnici Anive, jejíž trosky dodnes leží pohřbené uvnitř ledovce. Až na tuto tragickou událost však wyvern na elfy nikdy neútočil. Svého času zde elfové měli problém s obry z Černého špičáku, avšak obra na území pláně již nějaký čas nikdo neviděl.

Přírodní zdroje

Eiranat je chudá země, která neoplývá přílišným bohatstvím. Tamní půda je schopná rodit jen velmi málo. Elfvům se poměrně dařilo pěstovat zejména tuříny, pro vlastní potřebu. Z Eiranatu se vyváželo dřevo všech přítomných druhů, také lomový kámen a měď, jejíž ložiska jsou ve zdejších horách poměrně bohatá. Vyvážely se také sobí kůže a trofeje.

Jiné názvy
Sněžná pláň
Typ
Region
Location under

Komentáře

Please Login in order to comment!