Arisan

Je lokace uprostřed Sainë Coedvir jedná se o puklinu v zemi, jejíž vznik je zatím zahalen tajemstvím. Zde se při zakládání Chorie usadil lord Ambervë Erual a založil město a hrad Arisan, sídlící na severozápadní straně obrovské rokle, která tvoří většinu území Arisanu. Jedná se o velice exotickou a zajímavou oblast, neboť zde žije mnoho unikátních živočišných druhů a bývalo to velmi silně magicky nabité místo. V rokli se vyskytovaly prastaré ruiny, které byly kolem roku 30 před Darem identifikovány, že patří kiptunari. V okolí města se nacházelo několik vesnic, živících se převážně lovem, sběrem a prací se dřevem. Na jihovýchodní straně rokle si postavil svoji malou pevnůstku trpaslík Larzin, který po dohodě s lordem Catalonem Erualem hlídal druhý ze dvou vstupů do rokle.

Geography

Většina území Arisanu je tvořená Arisanskou roklí, oblastí, ohraničenou strmým srázem, mnohdy až 60m hlubokým. Rokle má obvod okolo 100km na délku a vedou do ní pouze dvě přístupové cesty, na severu ve městě Arisan a na jihu z Larzinovy pevnosti. Jinak je celý hraniční sráz pro humanoida neschůdný. Uvnitř rokle se nachází několik stolovitých vrchovin, které se nachází v přibližně stejné nadmořské výšce, jako okolí rokle. Těchto 'ostrůvků' je v rokli celkem osm. Ten největší má rozlohu 4km2, ten nejmenší méně než 1km2. Ostrůvky nenesou žádná jména. Krajina klesá směrem na východ a na jih, průměrná nadmořská výška Arisanu je 600 metrů nad mořem, výška rokle pak 550 metrů.

Arisan sousedí s Vioharem na severu, Calanou na západě a Galaderem na jihu. Na východ pokračuje pouze zdivočelá část Sainë Coedvir, v tomto směru je tedy Arisan hraničním územím.

Arisan má poměrně teplé podnebí, díky relativně nízké nadmořské výšce a jižnímu umístění, se jedná o jednu z nejteplejších oblastí Chorie. V létě zde teplota může vystoupat až na 30°C, nejnižší zaznamenaná zimní teplota je -15°C. V rokli samotné jsou teploty ještě o dva stupně vyšší.

V Arisanské rokli se nachází celkem pět jezer. Nejsevernější Cënet, jeho rozloha je necelé 2 km2. Má hloubku asi jen čtyři metry, ale nádherně průzračnou vodu. Do tohoto jereza vtéká malá říčka,, která do rokle přitéká z Vioharu a spadá dolů v 48 metrů dlouhém vodopádu. Jezero Talisa se nachází přesně uprostřed rokle, jeho rozloha je přibližně 4km2 a hloubka 9 metrů. Do tohoto jezera vedou hned dva přítoky, první ze severu a druhý ze severo východu. Na břehu tohoto jezera také leží zašlé trosky kiptunarských staveb. Třetí jezero leží na západ od jezera Talisa, nese název Sari. Má rozlohu 2km2 a hloubku 6 metrů. Čtvrté jezero Luëne leží na jhu. Jedná se o největší jezero s rozlohou 7km2 a hloubkou 12 metrů. Vtéká do něj říčka, která přitéká ze severu z jezera Talisa. Poslední jezero nese název Artul a leží na jihovýchodě, jeho rozloha je 3km2 a hloubka 4 metry.

Díky teplejšímu klimatu a množství vodní tříště, vyvržené do vzduchu četnými vodopády, je rokle neustále zahalená mlhou, či průhledným vodním oparem. Zdejší působí skoro až jako tropický prales. Je zde také často k vidění duha.

Fauna a Flóra

Jelikož se Arisan nalézá uprostřed Sainë Coedvir, je celá oblast zarostlá vysokými statnými buky, kaštany, javory tisy a celá řada keřů jako šípky, borůvčí, vřesy, hlohy a dříny. V rokli se vyskytují také duby, topoly a jasany. Les je poměrně řídký, takže se mezi stromy dá jezdit na koni. Stromy v rokli jsou všechny vysoké stovky let staré. V lese se daří hlavně bylinám a některým houbám, v rokli rostou i kapradiny. V minulosti rostl v Arisanské rokli také jeden z čarostromů, který však byl zabit v roce 36 před Darem. Další zvláštností, která je na pomezí mezi florou a faunou, je rekolapka, velká masožravá rostlina, která dokáže polapit a pojmout dospělého elfa.

Málokde se dá nalézt tak zajímavé tvory jako v Arisanské rokli. V jezerech se vyskytují žralokům podobní tvorové, kterým se říká jezerní paryby, v korunách stromů si budují hnízda velké jedovaté vosy, žije tam také lesní wyvern v jeskyni na severovýchodě. Nejznámější bytostí je však stínová šelma, mohutné zvíře s dlouhou šedohnědou či černou srstí a nepříjemnou schopností se zneviditelnit. Když byly kiptunarské trosky ještě v lepším stavu a čarostrom, rostoucí na ostrůvku nad nimi žil, zdržovala se v jejich zdech také magická anomálie Ubru a bílé vrány. Lesy kolem rokle se to hemží nebezpečnými smečkami chňapavců. Z neagresivních zvířat se v Arisanu daří jelenům, ježkům, hrabošům a zajícům, z ptactva pak kavkám, jiřičkám, kosům, či strakám. Je zde také hodně mravenišť a mimo rokli divokých včelích úlů.

V roce 31 před Darem, když skončila expedice na Ashan, domluvil učenec Anhaer s lordem Catalonem z Arisanu, že v rokli založí rezervaci pro ohrožené a zajímavé druhy zvířat. Z Ashanu sem přivezl hned tři druhy, salamandry, krystalovce a vzácné nïcrai. Ačkoli zde bylo o tvory dobře postaráno, kvůli Trpasličímu moru nemohla být rezervace dokončena.

Přírodní zdroje

Arisan je velmi bohatý na rostlinné a živočišné suroviny, nabízí celou řadu bylin, používaných v léčitelství nebo vaření. Specialitou je semeno rekolapky, které je sice jedovaté, ale v rozumném množství rozemleté dodá jídlu originální pikantní chuť. Arisan nabízí také širokou škálu druhů dřevin, z nichž se vyráběl nábytek, hudební nástroje, také hračky, rámy na obrazy, či umělecké řezby, tisové dřevo se vyváželo do Ristelonu, kde z něj vyráběli kvalitní luky.

Díky četné zvěři měli obyvatelé Arisanu nadbytek jeleního masa, ale také kůží. Z jelenů se využívaly kopyta na vaření klihu, stahovaly se a činily kůže, z nichž nejvzácnější byla kožešina ze stínové šelmy, kterou na sobě směli nosit pouze příslušníci arisanských Lovců příšer. Ceněné byly také kůže chňapavců, které se hojně vyvážely.

Typ
Region
Location under

Komentáře

Please Login in order to comment!