Erevain

Tato nehostinná oblast oplývá divokou krásou ostrých skalisek, majestátných hor a křišťálových jezer. Po více než dvě století byla domovem elfům, kteří byli hrdí, drsní a divocí, stejně jako krajina samotná. Erevain je oblast, která skýtá spoustu zajímavostí, tajemství, ale také nebezpečí.

Geography

Sklon terénu je v Erevainu od západu k východu a od severu k jihu, mírné svahy jsou v podhůří pravidelně střídány strmými srázy a stržemi. Přibližně pětinu území zabírají Temné hory, které se zde tyčí do výšky až 2200 metrů nad mořem. Průměrná nadmořská výška bez hor se pohybuje kolem 1000 metrů. Podstatnou část území zabírají Stinné vrchy, ostré a nebezpečné skalní masivy, tvořící dohromady menší labyrint. Jižně od Erevainu se nachází Lindseon, na severu sousedí s Eiranatem a východně s Ascirou. Západní hranici tvoří ponuré štíty Temných hor, které nejsou příliš prozkoumány. Přes léto zde teploty dosahují nejvýš 15°C, přes zimu často klesá na -25°C. Půda v Erevainu je spíše kamenitá a ne příliš úrodná.

Erevainem protéká pouze řeka Duina. Délka jejího toku na tomto území je pouhých 8km, se šířkou 6 metrů a hloubkou 160cm. Proud řeky je hlasitý a rychlý. Nakonec se Duina řítí v 23 metrů hlubokém vodopádu řítí jezera Alaseon. To tvoří jižní hranici Erevainu, jeho břeh zde je strmý, plný zrádných srázů. Elfští mladíci rádi soutěžili ve skákání do jezera z útesu u Alarin, který měřil přes 30 metrů na výšku.

Kromě Velkého jezera se v Erevainu nachází i tři menší. První z nich nese název Elentia. Leží kousek severně od Arclaniru s rozlohou přibližně 6km2 a hloubkou 8 metrů. Druhé jezero se jménem Dalveira leží přesně uprostřed Erevainu, jeho rozloha je pouhý kilometr čtvereční a hloubka 2,3 metrů. Třetí jezero se jmenuje Olivar, je obklopené jižním koncem Stinných vrchů ve východní části oblasti. Jezero má rozlohu 4km2 a hloubku až 3,6 metrů.

Fauna a Flóra

V Erevainu se nachází dva větší jehličnaté lesy, Siruvanský hvozd severně od Velkého jezera a Taurvelen severně od hvozdu. Oba lesy jsou tvořené hlavně smrky, modříny, jedlemi a borovicemi. Půda zde je velmi vlhká, takže se zda daří houbám a rostou zde hojně mechy, bylinám se zde příliš nedaří. Další lesy či ojedinělé jehličnany lze nalézt prakticky po celém území této oblasti.

Vyskytují se zde laně a divočáci. V hvozdu a vrších údajně žijí i vlci. Hojně se zde vyskytují ovce, které elfové domestikovali. Z ptactva se zde vyskytují hlavně káňata a vrány. Dříve zde žilo poměrně hodně obrů. V poslední době se zde nacházejí též démoni, zejména bludníci. Samozřejmě největší raritou tohoto kraje jsou nádherní demigryfové, kteří se zde vyskytují v divoké i ochočené formě. Žijí na strmých svazích a horských úbočích Temných hor.

Přírodní zdroje

Nejhojnější surovinou, kterou Erevain disponuje jsou četná stáda ovcí, uzpůsobená pro těžký život v těchto podmínkách. Erevain má však jednu velmi cennou surovinu, kterou už nikde jinde v Chorii nešlo sehnat, stříbrnou rudu, jejíž důl byl objeven kousek západně od Arclaniru. Ta Erevainu získala velkou prestiž. Samozřejmě demigryfové jako jízdní zvířata byli velmi žádaní, avšak lordi Ilnivar si právo jezdit na demigryfech vyhradili jen pro sebe a své bojovníky.

Maps

  • Erevain
Typ
Region
Location under
Related Materials

Komentáře

Please Login in order to comment!