Naaisïrk

Naaisu (a.k.a. Naaisah, Naiasei, Nais Grim, Jonais, Naisalf, Näitär)

Minulost bývalého osobního strážce Posledního krále Chorie, je zahalená temnotou. Naaisïrk je ztělesněním síly i ducha, jeho tělo je svalnaté a pružné, tvrdý pohled jako by značil tisiciletí zkušeností, vyzařuje sebejistotu a autoritu. Po smrti svého krále se Naaisïrk vydává na další pouť. Za jakým cílem? To ví jen on sám. Kam ho cesta zavede, to nemůže vědět nikdo.

Physical Description

General Physical Condition

V mládí byl velmi šlachovitý atletický typ, s přibývajícím věkem a zkušenostmi si vybudoval silnou vypracovanou postavu, bez velké ztráty rychlosti nebo ohebnosti. Jeho ramena jsou široká a jeho pas úzký. Näisïrkovi se nedělají jizvy. Už na první pohled budí Naaisïrk respekt. Jeho tvrdý a bystrý pohled propaluje každého, jako by mu to umožňovalo přečíst myšlenky dotyčného. Svojí tajemností, silou, inteligencí a schopnostmi budí dojem nadpřirozené bytosti.

Facial Features

Physical quirks

Naaisïrk umí používat obě ruce stejně zdatně. Projevuje se to zejména když píše, tehdy střídavě používá jednu i druhou ruku. Dokáže dokonce každou rukou provádět jinou činnost v jeden čas. Dalším typickým znakem Naaisïrka je jeho kamenný výraz s ústy staženými do úzké čárky a jedním obočím zvednutým.

Apparel & Accessories

Na sobě Naaisïrk nosí svojí zbroj z černých plátů z elfské ocele, aby byla lehčí a nezpomalovala ho v pohybu. Zbroj je zdobená stříbrem. Je vždy doprovázen svým obouručním kladivem Vallhirem, s hlavicí z černého kamene.

Specialized Equipment

Mental characteristics

Personal history

Jako tajemný rytíř, Näitär se v roce 36 před Darem během zimních slavností zúčastnil turnaje na oslavu narozenin krále Ascala Nintalora, kde na sebe upozornil díky svým bojovým technikám a stal se jedním z nejbližších bojovníků krále, poté co v souboji jeden na jednoho porazil zpívající čepel Variena.

Education

Naaisïrk je samouk, vše co zná se naučil během svého života, oficiálně neprošel žádným výcvikem, ani se mu nedostávalo vzdělání.

Employment

Accomplishments & Achievements

Jeho největším úspěchem jsou však místa která navštívil, bytosti, které poznal a zkušenosti, které získal.

Failures & Embarrassments

Mental Trauma

Intellectual Characteristics

logické myšlení, inspirace druhých, bystrost

Morality & Philosophy

Taboos

Personality Characteristics

Motivation

Savvies & Ineptitudes

Naaisïrk naprosto postrádá smysl pro humor, je mizerný posluchač vtipů

Likes & Dislikes

Nenávidí bezpráví a zbytečnou krutost.

Virtues & Personality perks

Näisïrk je málomluvný, uzavřený a chladný. Občas pocítí emoce jako osamělost, soucit nebo smutek, stává se tomu však zřídka. Jakožto chybějící článek se Näisïrk celý život snaží najít své místo ve světě, kde jej nevyhostí nebo nezavrhnou kvůli jeho přirozenosti. Näisïrk je nedůvěřivý a trvá mu dlouho, než si vytvoří citovou vazbu. Nedůvěra také plyne ze zkušeností s jedinci, kteří se pokusili těžit na jeho přirozenosti.

Vices & Personality flaws

Naaisïrkovy zlozvyky spočívají v zálibě nepozorovaně se někde objevit a zase se vytratit. Často je nekompromisní a svůj názor považuje za správný. Občas se dívá na ostatní bytosti jako na podřadné.

Personality Quirks

S kamenným výrazem zvedá jedno obočí kdykoli je udivený, pobavený nebo podrážděný.

Hygiene

Naaisïrk je velmi pořádný a pečlivý, své věci má rád přesně srovnané na svém místě.

Social

Social Aptitude

Nahánějící respekt, strach, vytvářející kolem sebe tajemnou auru. Odtažitý, mámluvný, citově oploštělý.

Mannerisms

Jen málo živých bytostí dokáže stuhnout jako socha, tak jako Naaisïrk. Jeho typický postoj je rozkročený přesně na šířku ramen, s rukama volně svěšenýma podél těla, nebo položených na toporu Vallhira. Velmi typické je pro něj také jeho pověstné zvednuté jedno obočí.

Speech

Naaisïrkův hlas je velmi tichý, skoro až šeptavý, přesto má sílu a energii. Tón jeho hlasu obvykle nepřipouští žádné smlouvání. Vyjadřuje se stručně a bez emocí, téměř nemění intonaci hlasu. Dokáže plynule přejít z jednoho jazyka do druhého a automaticky při tom změnit přízvuk.

Relationships

Naaisïrk

Přítel (Important)

Towards Ascal Nintalor

3

Frank


Ascal Nintalor

Přítel, Vládce (Important)

Towards Naaisïrk

5

Frank


Naaisïrk

Známý (Trivial)

Towards Eladrin

3

Dishonest


Eladrin

Známý (Trivial)

Towards Naaisïrk

3

Honest


Londovain

Učedník (Important)

Towards Naaisïrk

5

3

Honest


Naaisïrk

Učitel (Trivial)

Towards Londovain

3

0

Honest


Current Location
Choria
Conditions
Year of Birth
4068 před Darem 4040 Years old
Birthplace
Current Residence
Choria
Biological Sex
muž
Sexuality
ženy
Eyes
Krvavě rudé
Hair
Dlouhé stříbřité, nošené rozpuštěné, na temeni jsou stažené dozadu černou stužkou
Height
209cm
Weight
112kg
Quotes & Catchphrases

Ascal – „Odkud pocházíš“

Näisïrk – „Před turnajem jsem žil v Urmenënu. Taky jsem hodně cestoval.“

Ascal – „Jsem si jistý, že lord Liare by mě o tak jedinečném bojovníkovi informoval.

Näisïrk – „Nevěděl o mně, držel jsem se stranou.“

Ascal – „A pak ses ukázal na turnaji a zviditelnil se před celou Chorií, proč?“

Näisïrk – „Protože jsem se cítil připraven znovu se začlenit. A ze všech míst, které jsem navštívil, mi Choria nejvíce připadá jako domov.“

Ascal – „Které země jsi procestoval?“

Näisïrk – „Všechny, a je smutné sledovat, jak všichni stále dokola opakují ty samé chyby.“

Näisïrk rozmlouvá s králem Ascalem.

Known Languages

Obecný - plynule

Elfský jazyk - plynule


This article has no secrets.

Comments

Please Login in order to comment!