Ashan

Je ostrov vulkanického původu, který vznikl výbuchem podmořské sopky Mexotl v roce 35 před Darem a spojil tak několik menších ostrůvků v jeden celek. Sopka je stále aktivní, proto je větší část ostrova neobyvatelná. Několik menších ostrůvků je stále rozeseto kolem. Ačkoli na obyvatelné části Ashanu je poměrně dost zatravněné plochy, dřevo je zde velkou vzácností. Je zde několik rostlých stromů z doby před erupcí a několik mladých stromků vysazených prvními kolonisty. Jsou zde také horké prameny, gejzíry a pukliny se zemním plynem. Krajina spíše skalnatá a půda dosti neúrodná, je zde však veliké bohatství nerostných surovin, zejména stříbrné rudy a čarokamene.

Na ostrově se vyskytují rackové poblíž pobřeží a popelaví mrchožrouti v horách, kozy a ovce, dovezené kolonisty, pstruzi a cejni v řece Celebria a mořské želvy na malých plážích, z divokých a nebezpečných zvířat pak krystalovci poblíž vody, salamandři v nitru ostrova a Nïcrai, tajuplná šelma, která zabíjí ovce a kozy během nocí.

Většina obyvatelné části ostrova je obehnaná vysokým útesem a je zde jen málo míst, kde je možné se vylodit, nejlepším takovým místem je Bod vylodění na jižním poběží.

Do roku 35 před Darem v této oblasti existovalo několik malých neobydlených ostrůvků. Exploze Mexotl vyzvedla z hlubiny moře a ostrůvky byly spojeny v jeden větší. Mořská vlna, vzniklá touto erupcí zdevastovala Surian a zahubila stovky elfů. Následující dva roky láva tuhla a stabilita ostrova se zvyšovala.

Geography

Rozloha Ashanu je přibližně 55km2, přičemž obyvatelná je necelá polovina. Ostrov je od severu k jihu rozdělen vulkanickým pohořím, kterým se říká Dýmící vrchy, neboť některé z vrcholů neustálé produkují hustý černý dým. Sopka Mexotl je nejvyšší z těchto hor s nadmořskou výškou 2 400 metrů nad mořem. Pohoří pozvolna přechází do moře, kde severně i jižně od ostrova vyčnívá z hlubin ještě několik vrcholků. Celý ostrov je až na několik míst obehnán skalnatými útesy ve výškovém rozmezí 20 až 60 metrů.

Vlivem silné podzemní vulkanické aktivity na ostrově dochází k častým otřesům. Okolní moře je rozbouřené a plné nebezpečných spodních proudů. Vlny se zuřivě tříští o skalnaté útesy ostrova. Celá pevnina je protkána natlakovanými kapsami se zemním plynem. Povrch Ashanu je velice členitý s mnoha skalisky, údolími a roklinami.

Krajina na východ od Mexotlu je tvořená žulovými skalisky a čedičem bez sebemenšího porostu. Nachází se zde gejzír Tairë, severovýchodně od Mexotlu. Jsou zde rozsáhlé, navzájem provázané jeskynní systémy, které mohou být plné zemního plynu, nestabilní nebo sousedící s magmatickým tokem. Směrem dál na východ se krajina podstatně mění a svažuje. Jsou zde četné žebrované brázdy, vzniklé vulkanickou aktivitou, místa odkud vyvěrá zemní plyn na povrch, vzduch je zde suchý a těžký, obtížný pro dýchání. Větší část této země je pokryta jemným sirným práškem, který je sem přinášen z hor. Najdou se zde také pyritové a sádrovcové útvary. Z podzemí vyvěrají potůčky horké a studené vody a spojují se do říčky Celebria, která nakonec v podobě několika vodopádů ústí do moře u Zapomenutého poloostrova. Některé z přítoků byly odstaveny od hlavního zdroje vody kvůli extrémně vysokému obsahu síry, který vodu proměnil v kyselinu.

Na západ od Mexotlu je krajina hornatá, s vysokou vulkanickou aktivitou. Mezi skalisky stále protékají lávové řeky a podíl jedovatých plynů je zde mnohonásobně větší než na východě. Průměrné teploty zde dosahují kolem 50°C. Neroste zde žádná vegetace, ani zde nežijí žádná zvířata, kromě salamandrů a mláděte draka. Celkem se na této straně ostrova nacházejíc čtyři gejzíry a dva menší aktivní vulkány. Nachází se zde také kostra draka a množství jeho vysušeného trusu.

Celý Ashan má velký nedostatek slunečního svitu kvůli těžkým černým mrakům, které nad ostrovem víří. Často zde padá takzvaný Černý sníh, smítka popela, vyvržená do mraků z Dýmících vrchů a padající zpátky na ostrov jako sníh.

Fauna a Flóra

Na ostrově se vyskytují rackové poblíž pobřeží a popelaví mrchožrouti v horách, kozy a ovce, dovezené kolonisty, pstruzi a cejni v řece Celebria a mořské želvy na malých plážích, z divokých a nebezpečných zvířat pak krystalovci poblíž vody, salamandři v nitru ostrova. Žila zde také nïcrai, ale poslední dva přeživší kusy byly Anhaerem odvezeny do Chorie. Jak se ukázala v závěru expedice, na ostrově také žije mládě draka.

Vzhledem k podmínkám zde roste jen několik málo stromů, většinou se jedná o buky. Kolonisté zde vysázeli několik ovocných stromků, které se v nevýživné půdě docela uchytily a po opuštění ostrova se staly soběstačnými. Podél Celebrie roste divoký chmel, který se stal důležitým při výrobě Ashanského piva. Roste zde i několik druhů bylin, přičemž bylinu Popelavka objevil Sinvaris právě zde a odvezl ji s sebou na pevninu. Dále zde roste už jen šedá řídká tráva.

Přírodní zdroje

Paradoxně k tomu, jak je Ashan dobré místo na žití, je velmi bohatý na vzácné suroviny, zejména pak kovy. Nacházejí se zde bohatá ložiska stříbrné rudy, z níž se dá vyrobit stříbrocel, dále i další potřebné kovy pro výrobu magické ocele. Velmi významnou surovinou je také čarokámen. Další významnou surovinou je byliny Popelavka.

Maps

  • Ashan
Typ
Island
Related Materials

Komentáře

Please Login in order to comment!