Elfský jazyk

Hlavní větev jazyka, používaného všemi elfskými národy.

Alphabet

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V

Geographical Distribution

Choria, Averion a Lyrothen

Syntax

podstatné jméno, sloveso, zájmeno

Vocabulary

ilfïn - čepel, ostří, břit

elon - věž

lau - zpěv

cor - naděje (chor - v pozdějším přepisu)

ia - země (státní celek)

mieca - meč

indel - pomsta, msta

astual - kabátec, kabát

bantari - brnění, zbroj, kyrys

cipar - helmice

clor - král

ion - sídlo, zázemí, bydliště

Phonetics

Samohlásky s dvojtečkou se čtou dlouze - Ä, Ë, Ï, Ö, Ü

písmeno C se čte jako K

Common Phrases

Lond ci nelaume - Dobrý den (formální pozdrav, významový překlad)

Navimä - Ahoj (hovorový pozdrav)

Nelaume vea lä - Na shledanou (významový překlad)

Më nelaume icai lä men laelë ocaras lïen - Ať tě provází moudrost ve tvých následujících rozhodnutích (formální rozloučení)

Cän - Ano

Rai - Ne

Thën - Děkuji, Díky


Comments

Please Login in order to comment!