Gigarzia

Svenska

Written by FirethornDragon

Gigarzia är huvudstaden i Giazia och grundades år 209 E.M. Gigarzia som en stad är känd för deras svarta marknad också känd som Bronzeford Biblioteket. Gigarzia är också känd som Svarta Marknadens Huvudstad, eftersom de har den största svarta marknaden i hela Aurin. Staden gjorde om biblioteket i mitten av staden under ett uppror till deras svarta marknad. Alla runt om i Aurin reser ner dit för att få information, sälja saker, smuggla föremål eller för att försöka testa deras skickligheter i hur man stjäl något, eller för att få tag på ett stulet föremål.     Hela staden är känd för deras tjuvar och laglösa. Efter upproret som grundade deras svarta marknad har lagar och regler fungerat annorlunda i huvudstaden Gigarzia. De lever istället vid kodexar istället för lagar. Något som The Eildroh Inn fortfarande håller fast vid som ett av de första värdshusen i Bronzeford Biblioteket.     Som en stad som är känd för deras tjuvar och laglösa har de behövt lära sig hur man ska förvara deras föremål och ägodelar säkert. Många smeder som The Peria Workshop har lärt sig att bemästra lås och nycklar på olika sätt för att hålla tjuvar ut låsta. Många reser ner till Gigarzia för att studera smideri, hantverk och för att lära sig av de laglösa. Det finns många organisationer i Bronzeford Biblioteket som förhandlar om all typ av information. Många Väktare reser ner till dem för att få tag på information eller för att be om hjälp när de letar efter någon. Ingen vet mer än folket från Gigarzia.     Hela staden är experter på att få tag på information om nästan vem som helst som bor där eller har passerat deras ö. Särskilt eftersom de har Flameport inte långt från huvudstaden där många sjöfarare kommer för att ha semester. Det finns ingen stad i hela Aurin som är bättre på att få tag på information, stjäla och smuggla saker. De är experter i allt de gör och kan till och med smuggla saker under näsan på Rådet (The Magic Council). Inte ens piraterna är bättre på att stjäla och smuggla saker som folket från Gigarzia förutom de själva som Ulrika Denholm.     Men de lär bara ut allting de vet till de dem litar på. Och informationen som de samlat på sig genom åren kan ändra på allting oavsett om det hamnar i fel eller rätt händer. Men de sprider bara informationen för rätt pris. De är trots allt experter på allting som har med laglöshet att göra, och de är duktiga köpmän. Om du betalar rätt person kan de hjälpa dig resa genom obevakade portaler runt om i Aurin. Som inte ens Portal Väktare vet om. Men deras expertis inom laglöshet kommer alltid med ett pris.
Giazia's crest by Charlotte.S
Founding Date
209 E.M. (Efter Magin)
Type
Capital
Population
7195
Location under
Included Locations


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!