Aurin Homepage | World Anvil

Aurin

759 E.M (After Magic)

Skapat av
In Swedish

Många tror att magin i Aurin endast existerat i några århundranden men sanningen är att magin har existerat sen tidernas begynnelse. Siare, gamla runor och det gamla språket har funnits längre än elementmagin. Längre än vissa av rikena som fallit och försvunnit på grund av krig och sjukdomar. Som har erövrats och döpts om eller som har försvunnit upp i rök helt och hållet. Innan gudarna bestämde sig för att stiga ner från Helaris, åtminstone enligt legenden, och förändrade Aurin som vi känner till den idag. Trots det är det många berättelser som har aldrig ens sett ljuset och många hemligheter som världen bär på har inte upptäckts än. Hemligheter som inte längre kan stanna hemliga länge till.
 

In English

Many believe that the magic of Aurin only existed for a few centuries, but the truth is that the magic has existed since the beginning of time. Seers, old runes, and the old language have been around longer than element magic. Longer than some of the kingdoms that have fallen and disappeared because of war and disease. Who have been conquered and renamed or who have disappeared into smoke altogether. Before the gods decided to descend from Helaris, at least according to legends, and changed Aurin as we know it today. Even so, many stories have never even seen the light and many secrets the world carries have not yet been discovered. Secrets that can no longer stay secret much longer.