Brenox kultur Ethnicity in Aurin | World Anvil

Brenox kultur

På Svenska

Written by FirethornDragon

Bernox kulturen är den näst äldsta kulturen som finns i Aurin. De har en av de mest striktaste kulturerna som finns men de har också väldigt brutala traditioner. De gillar krig och värdesätter krigare men samtidigt gillar de struktur och lagar. Särskilt ordning och har väldigt stark diktatur. De flesta länderna är styrda med järn hand.   För dem är ära, stolthet och gunst inom krig och ledarskap allting som betyder något. Där deras togor symboliserar deras olika status i samhället. Den röda, orange och vita färgen i Chioya symboliserar makt och status. Oftast endast för kunga familjen. Nere i Sogal är färgerna lila, svart och vit som är symbolen för kunga familjen. Seras färger för kunga familjen är rött, svart och vit. I Aqeron bär kungafamiljen grönt, vit och svart. Rubros är de enda som valt att inte bära Bernox kulturens toga.   Folket i Rubros är kända för att vara sjöfarare och pirater. Deras huvudstad Död Mans Port - Mador är piraternas huvudstad. Det är också där Ulrika Denholm grundade Havets Gåtor och alla av dem reser till Flameport för att dricka Gatiro vin som Befolkningen av Kheru gör.   Vin är något som de alla kommit överens om är deras favorit dryck. Befolkningen är inte lika populära med deras vin som Befolkningen av Kheru. Men de är duktiga på vin och cider. De skickar oftast deras barn till Merana - School for knights and soldiers där de ska tränas upp för att kunna bli unga krigare. För dem är det viktigaste att kunna veta hur man kan slåss men också kunna veta hur taktik fungerar. Om de har fötts som magiker skickar de barnen till Felvale-EN.   De är inte så mycket för helning. Om de blir skadade skickar de sina skadade till de få helarna de har i deras länder eller genom portaler till Chegva. När det kommer till hur de ser på familjer värderar de söner. Många av dem vill bygga en familj med stor makt och inflyttande. Brenox kulturen ser på vänner som kontakter och hur de kan röra sig i världen. För dem är kontakter, makt och ära allting.   Brenox kulturen tror starkt på legender och myter och tror precis som melends att det finns en gnutta sanning i allting. De ses oftast som ett manipulerat folk och vet exakt hur de ska röra sig i ett rum. Många av dem försöker klättra upp i världen. Men det beror på deras hierarkier. De vet att ju högre status du har i samhället desto mer makt har du. Och för dem är de sakerna viktiga.   Särskilt när de väljer partner, när de väljer hur de vill leva sitt liv. Därför är de flesta piraterna en del av Brenox kulturen eftersom de inte vill leva ett liv där andra bestämmer över dem. De vill ha makten att göra vad de vill. Trots det finns det några personer inom Brenox kulturen som inte håller med om deras kulturs syner på makt och status. Men alla av dem vet hur de ska använda sig av det om de har rätt kontakter.   Brenox kulturen tror starkt på att relationer precis som alla andra relationer byggs på grund av kontakter och hur man ska röra sig uppåt i samhället. Det betyder inte att de inte kan bli kära i någon. De försöker först och främst se hur det kan influera deras liv. De är varken för eller emot samkönade par. De ser det varken som rätt eller fel. För dem handlar det mer om kan personen ge dem något. Och om någon väljer en person som resten av familjen inte ser kan ge dem något, kommer de ogilla den personen oavsett vem det är. Oavsett vilket kön de har. Oavsett vilken ras eller kultur. Om de inte är någon med makt eller status kommer de inte vilja ha dem i sin familj. Oavsett om personen älskar personen som familjen inte samtycker om.   När det kommer till deras tro tror de på De gamla gudarna. Men för dem handlar det mer om att de finns och samtidigt har de seder och traditioner de ser upp till. De håller fast vid deras festivaler och traditioner. Och de respekterar gudarna men de förhåller sig till dem hur det passar dem. Och de ber till dem de vill be till. De är väldigt skeptiska till siare och personer som pratar om öden. För att för dem existerar inte öden. För Brenox kulturen skapar de sina egna öden.


Cover image: Ambalos by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!