Nuurun Flodens Byteshandel Organization in Aurin | World Anvil

Nuurun Flodens Byteshandel

Svenska

Written by FirethornDragon

Alla kan resa under Nuurun Flodens Byteshandelns flagga och symbol. Men de måste komma i fred annars får de inte resa längs Nuurun Floden någonsin igen. Nuurun Flodens Byteshandel är något som egentligen alltid existerat längs Nuurun Floden, men under de senaste åren har de insett att det är enklare om de gör det till en fungerande och officiell byteshandel, med en officiell symbol. Därför grundades Nuurun Flodens Byteshandel. Och för att göra det enklare för folket i Iroya.     Men den grundades mest för att det alltid ska vara säkert att resa längs floden och kunna förhandla utan att behöva oroa sig för att någon ska döda en eller anfalla en. Särskilt när Väktare från det magiska Rådet (The Magic Council) har börjat resa längs floden mer och mer.    

Nuurun Flodens Byteshandel och Iroya

Nuurun Flodens Byteshandel grundades för några år sedan, eftersom folket i Iroya ville ha något som kunde försäkra dem om att de inte skulle förhandla eller köpslå med melends (magiker). I deras kultur Galera Culture tror de på att magi är en förbannelse, ett slags gift som spritt sig runt om i Aurin. Efter att elementär magi spred sig runt om i Aurin och påverkade deras flod - Nuurun Floden, började de se magi som något farligt. Särskilt efter att de fått för sig att det lever vatten andar i floden som vill dra ned dem under vattnet. Detta lede till att de började vara på sin vakt mot magiker och magi.     Så efter flera århundranden bestämde sig tillslut alla länder som bor vid Nuurun Floden att starta en byteshandels guild, för att göra det enklare för folket i Iroya att lita på människorna de förhandlar med. De döpte den enkelt till Nuurun Flodens Byteshandel. De skapade en flagga som föreställer en sol och en halvmåne med Nuurun Floden. De valde vitt för att symbolisera att alla som reser under flaggan kommer i fred och bryter man mot det får man aldrig mer resa längs floden.     På grund av deras nya lag och med flaggan får även Väktare från det magiska Rådet byta och förhandla med folket som lever längs floden. Men de får inte använda magi när de reser i närheten av Iroya och de måste bära Nuurun Flodens Byteshandels symbolen på deras kläder antingen i form av ett halsband, insytt i deras kläder eller som en brosch. Annars får de inte stanna under några omständigheter vid Iroyas del av Nuurun Floden. Trots att de nu får byta och förhandla med folket i Iroya så länge de bär symbolen för Nuurun Flodens Byteshandel, betyder inte att folket från Iroya gillar det. De är fortfarande väldigt skeptiska till alla melends (magiker) som stannar vid deras del av floden. De föredrar om de reser vidare men de vet också att de kan tjäna bra pengar på dem.     Men de får inte stanna i deras byar eller städer. Istället får de sova på deras båtar eller i tält i utkanten av byarna nära floden. Det gäller nästan alla som reser förbi Iroya oavsett om de är melends (magiker) eller inte. Oavsett om de reser under symbolen för Nuurun Flodens Byteshandel eller inte.    

Nuurun Flodens Byteshandel och Aqis

Folket i Aqis har inget emot Nuurun Flodens Byteshandel. För dem är det bara ännu ett sätt att kunna samla på sig pengar. Enda gången de har något emot det är om någon stör prästerna när de ber på morgonen vid floden eller deras traditioner och ritualer. För dem är Nuurun Flodens Byteshandel bara till deras fördel. De begär oftast dubbelt så mycket pengar när de förhandlar än de andra länderna längs Nuurun Floden.     Enligt dem är det extra pengar för att de passerar deras del av floden - om det är utomstående och inte någon från de andra länderna som bor längs floden. Men det stoppar dem inte från att försöka kräva dubbelt betalt när de förhandlar, för information eller om någon behöver någonstans att sova. De är smarta köpmän och de kommer försöka snylta dig på så mycket pengar de bara kan. Oavsett vem du är.    

Nuurun Flodens Byteshandel och Sogal

Sogal gillar Nuurun Flodens Byteshandel. För dem är det en fördel innan torkan drabbar deras del av Nuurun Floden. De gillar också att de kan resa längs floden och byta till sig fisk, kryddor och The Sharia plantan och Flod Blad om det skulle behövas. De tar också betalt för att hjälpa resande ta sig genom Nuurun Floden. De bygger särskilda båtar och skepp som de kan segla med längs floden. Om man betalar någon som äger en sådan båt med bra pengar eller en massa Sharia plantor tar de dig vart du vill längs floden.     Men de har även båtar och skepp som seglar under flaggan. De kan ta dig längs floden gratis om du vet hur du ska förhandla med dem. Folket av Sogal är oftast mer hjälpsamma än de andra två länderna som bor längs Nuurun Floden. De vet hur svårt det är att leva med deras öken och torkan som kan ske när som helst. Så de är mer villiga att hjälpa till i utbyte mot fisk, Sharia plantan eller någon slags dryck.


Cover image: The Nuurun River_lroya by Charlotte.S
Character flag image: The Nuurun River's trading crest by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!