Magikernas kultur - Melend - (finns överallt.) Ethnicity in Aurin | World Anvil

Magikernas kultur - Melend - (finns överallt.)

På Svenska

Written by FirethornDragon

Magikernas kultur eller melend eller melends som de kallas av alla andra runt om i Aurin har funnits sen magins början 0 E.M efter magin då de nollställde tidräkningen i Aurin. Magikernas kultur är en del av alla andra kulturer men det som skiljer dem från de andra är hur starkt de tror på The law of magic. Men också deras anknytning till The Magic Council, Felvale-EN och att de tror mer på magins ordning än något annat.   För magiker är deras magi allting. De kan vara en del av andra kulturer men de som har magikernas kultur som deras första kultur, brukar se världen annorlunda från de andra kulturerna. Alvernas kultur - Creheth - (De grön markerade delarna på kartan.) och Orcernas kultur - Jahix - (De lila markerade delarna på kartan.) tror mer på naturen och djuren i det. Och respekt för naturen. Medan Dvärgarnas kultur - Ekes - (De sandfärgade/svarta delarna av kartan) föredrar att låtsas som magi inte existerar. Tror magikerna på att magi existerar i allting runt omkring dem.   De tror på öden och kristallernas krafter. De tror på att allting händer av en anledning och på att magi varken är god eller ond i sig. De tror på att magin speglar personen som kontrollerar den. Eftersom de tror på att magin väljer magikern och aldrig tvärtom. De värderar hur bra kontroll man har över sin magi. Hur stark man är i sin magi och definitivt hur kreativ man kan vara med den. För dem är magin det som håller världen samman. Och det som gör att allting fungerar.   De kan se ut på väldigt många olika sätt. Men de flesta av dem bor i The City of Croydon. Och de flesta magikerna är medlem av Rådet. Och nästan alla av dem arbetar som Väktare inom Rådet. För att för dem är allt det en del av att vara en melend. Särskilt att vara en del av magikernas kultur. De finner det väldigt udda om du är en magiker och aldrig studerat vid Rådets skola Felvale. Eftersom de inte förstår hur du annars skulle kunna ha kontroll över sin magi. Eller lära dig allting du behöver om magi och kunna klara dig ute i Aurin.   Magiker är precis som de flesta andra kulturer rädda för siare trots att siare är en del av deras kultur. Men vad de mest är rädda för är Mörkrets Herre. De är rädda för hans återkomst och vad det skulle betyda för den magiska världen. Och de är rädda för hur de ska kunna skydda den magiska världen om han återkommer.   Magiker kommer överens med alla andra kulturer. De flesta av dem kommer bäst överens med Alvernas kultur - Creheth - (De grön markerade delarna på kartan.), så länge du inte är en eld magiker. Men mest av de kommer bäst överens med Orcernas kultur - Jahix - (De lila markerade delarna på kartan.). För att de på något sätt förstår varandra. De förstår varandra på något sätt med deras syn på magi och hur det fungerar i Aurin även om ingen värdesätter magi lika mycket som magikerna.   När det kommer till Dvärgarnas kultur - Ekes - (De sandfärgade/svarta delarna av kartan) kommer magikerna någorlunda bra överens med dem. Ekes gillar magiker mest för att de vet att de betalar bäst om de vill ha något. Men annars är de väldigt skeptiska till magiker precis som alla andra. Magiker kommer minst överens med personer från Merana - School for knights and soldiers. Mest på grund av att de krokar i arbeten som finns runt om i Aurin.   Magiker är till naturen egentligen fredliga personer som vill ha ordning i Aurin. De vill behålla balansen mellan den magiska världen, gudarnas värld och den vanliga världen. Men för att göra det måste de kompromissa. De kan inte hålla sig utanför vissa saker i Aurin om de vill behålla balansen. Och som Väktare är det omöjligt att alltid vara fredlig. De tror på De gamla gudarna. Och de ser alla gudarna som sina gudar. Ibland föredrar de bara vissa gudar mer än andra men de ser alla gudar som deras gudar. Och de tror precis som Orcernas kultur - Jahix - (De lila markerade delarna på kartan.) på att alla har rätten att älska om de älskar någon av samma kön eller motsatta kön.   Magikerna även om de får ibland ett dåligt rykte från andra kulturer, respekterar alla andras kulturer. De tror på legender och myter och litar på att det alltid finns en del av sanning i det. Och de tror på att visa respekt för deras förfäder. För dem är det viktigt att veta vad de före dem har gjort, särskilt i deras släkt för att kunna hedra dem. Magikerna har väldigt svårt i deras kultur att vara respektlös mot sina förfäder. Men också deras Mästare och de med högre status än dem. De har en stark känsla för vad som är rätt och fel. Och även om deras syn på vad som är rätt och fel kan skilja sig, kan du inte ändra deras syn på det. Vad en magiker än gör litar de på att de gör det rätta för Aurin. Särskilt den magiska delen av Aurin.   De är de första som skulle försvara något som rör den magiska världen. Det kan vara djur, föremål, platser eller objekt. Så länge det rör den magiska världen. Det är anledningen till att Rådet är så viktigt för dem. Och de skulle göra vad som helst för att skydda den magiska världen och hålla den i balans. Även från deras egna.


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!