Salan The History of Salan Timeline
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

The History of Salan

This timeline includes the major moments of the known history.

 • 6000 BFS


  Hajaantuminen
  Disaster / Destruction

  Muinaisen suurmantereen murtuminen, joka aloitti uusmantereiden hajaantumisen

 • 0 BFS


  The invention of writing

  Writing is invented at Silford The known history begins.   Kirjoitustaito keksitään Länsimantereella. Säilynyt historiankirjoitus alkaa.

  Additional timelines
 • 494 AFS


  Foundation of the Peoples Republic of Free West Island
  Founding

  The permanent presence of Fareans on the West Island (Der Fem) is established, when the People's Republic is founded.

  Additional timelines
 • 618 AFS

  623 AFS


  The Plague of the Black Years
  Plague / Epidemic

  The plague swept over all Salan and killed a huge number of global population. The plague started on the Eastern Islands and by 619AH it had reached at least Crescent. The mass flow of refugees after the Black Years following the Crescent Eruption played an inportant role in spreading the plague on the islands and the continent.   Koko Salanin laajuudelle levinnyt rutto joka tappoi merkittävän joukon väestöstä. Rutto alkoi itäsaarilta ja oli levinnyt 619 mennessä ainakin Kuille. Kuiden purkauksen jälkeinen Mustien Vuosien massaliikehdintä levitti ruton tehokkaasti ympäri Itäsaaria ja mantereelle.

  More reading
  619AH rutto
 • 619 AFS


  The White Offering is sacrificed
  Religious event

  The people of Crescent try to calm the Gods by human sacrifice. The Gods reject the offering and the volcano erupts destroying the island.   Valkeaksi uhriksi kutsuttu itäläinen uhrataan Kuun kraateriin viimeisenä ihmisuhrina.

  Location
  Crescent Island
 • 620 AFS

  622 AFS


  The Crescent Eruption
  Disaster / Destruction

  The volcano on Crescent erupts, destroying the island. All the surviving inhabitants become refugees.   Tulivuorenpurkaus joka jätti jälkeensä nykyisen Ison-Kuun ja Pienen-Kuun

  Location
  Kuut
 • 621 AFS

  623 AFS


  The Black Years
  Geological / environmental event

  The Crescent eruption causes global volcanic winter. The dropping temperatures cause famine. The plague spreads with the refugees all around the Easrern islands and the continent.   Kuiden purkausta seuraava maailmanlaajuinen ilmaston viileneminen. Sitä seurasi nälänhätää, ihmisten liikehdintää, yleisiä levottomuuksia ja kulkutauteja.

  Additional timelines
 • 800 AFS

  kolme

  The Zeribian Revolution of Der Fem
  Revolution

  The Zeribians conquer the Der Fem from the The People's republic of Free West Island . The Zeribian Der Fem becomes the uncontested political leader of Eastern Islands.   Itäläiset saavat Der Femin saaren valtaansa siellä aiemmin hallinneilta länteläisiltä. Itäläisistä tulee kiistatta Itäsaarten merkittävin poliittinen mahti. Der Femin nousu itäläisten merkittävimmäksi asuinpaikaksi alkaa.