Etelämanner Geographic Location in Salan | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Etelämanner

See the English version here!   Suuri eteläinen manner, Salanin suurin maamassa, ja siksi usein myös pelkkä Manner. Etelämantereen merkittävin etnisyys on Farenit.   Zeribit kutsuvat Mannerta inhoten suureksi kuivaksi maaksi (Fer nefeš beđ ze). Vaikka Zeribit ei mieluusti jätä merta pois näköpiiristään, heillä on joitakin siirtokuntia mantereen rannikolla ja erityisesti sen lähisaarilla, ja he ovat tuttu näky käymässä kauppaa satamissa. Sisämaassa saattaa joskus nähdä jonkun harvan zeribin, oletettavasti suorittamassa jotain kiireellistä ja epämieluisaa tehtävää.

Geography


Keskivuorten ympäristö   Valtava manner Itäsaarten eteläpuolella. Pohjoisen länsimantereen ilmasto on subtrooppinen talvisateiden ilmasto. Etelässä manner jatkuu pitkälle, oletettavasti tundralle saakka.   Keskivuoret jakavat mantereen itäiseen ja läntiseen puoliskoon. Keskivuorten pohjoisosaan kantautuu Itäsaarilta rankkojen talvisateiden ilmasto, minkä vuoksi sen ylemmät rinteet saavat hyvin runsaslumiset talvet ja ovat pääosin asuinkelvottomia. Kuivemmassa etelässä ylängöillä elää paimoentolaisia. Keskivuorten itäpuolella levittäytyvät kuivat tasangot, ja sen sateisemmat länsirinteet Hopeavuon ympäristössä ovat tuuhean metsän peitossa. Hopeavuon alajuoksu on tiheästi asutettua maanviljelysmaata.

Fauna & Flora

Pohjoinen rannikko on tiiviisti asutettua maanviljelysmaata, joten siellä tavattava lajisto on rajallisempi, kuin villissä etelässä.

Natural Resources

Länsimantereella tuotetaan lähes kaikkia tarvittavia resursseja, joskin niiden kuljetus on usein ongelmallista. Tärkeimmät länsimantereen ulkopuolelta tuotavat tuotteet ovat itäsaarilla kasvavia trooppisia kasveja kuten mausteita.
Alternative Name(s)
Nefeš beth ze < NgZ 'Kuiva maa'
Type
Continent
Location under
Related Ethnicities
Characters in Location

Articles under Etelämanner


Comments

Please Login in order to comment!