BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Der Fem

See the English version here!   Itäsaarten suurin saari, jota erottaa Länsimantereesta leveä salmi ja jonka pienemmät itäsaaret yhdistävät Pohjoismantereen kanssa. Der Femillä on monipuolinen sekä luonnon että kulttuurin diversiteetti. Historiallisesti Der Femiä hallitsi länteläinen valtio, jonka vuoksi saarella on itäsaareksi merkittävä länsikielinen vähemmistö.   Der Fem on saanut nimensä saaristossa harvinaisista mantereisista kiviresursseistaan. Saari on itäsaarten arkkitehtuurin helmi ja sen temppelit ja palatsit erityisen jylhiä.  

History

Der Fem asutettiin ensimmäisenä Länsimantereen suunnasta. Kun länteläiset varhaisen historian kirjoituksen mukaan saavuttivat saaren, eli siellä silloin vain harvoja alkuperäisiä metsästäjä-keräilijöitä. He asettuivat saarelle sen kotoisan mantereisen maaston ja arvokkaiden resurssien vuoksi, mutta eivät pitkään aikaan edenneet pidemmäs tutkimattomille vulkaanisille itäsaarille. Itäläiset saapuivat idästä vasta seuraavina vuosisatoina, kasvattaen vaikutustaan pikkuhiljaa, kunnes he nousivat Der Femin merkittävimmäksi kulttuuriksi vuoden 800AH itäläisessä vallankumouksessa.

Geography

Der Femin keskialuetta hallitsee vuoristo, jolta louhitaan Itäsaarilla harvinaisia metalli- ja kiviresursseja. Ylänköä reunustaa tiheä sateinen metsä. Ylängön kupeessa sijaitsee Vaskijärvi. Sen rannalla on vanhaan länteläiseen asutukseen pohjautuva Uusi Torni, joka toimii kaivostoiminnan tukikohtana. Vaskijärvestä laskee Vaskijoki, jonka rannalla on nykyisin merkittävin itäläinen kaupunki Virransuu . Saaren länsilaidalla sijaitsee Pohjaluoto, joka oli varhaisen itäläisasutuksen keskittymä.
Der Femin kartta pieni.jpg
by Tuisku
Alternative Name(s)
NR: Ressagaisa 'Länsisaari'
Type
Island
Location under
Owning Organization
Related Ethnicities

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Der Fem


Comments

Please Login in order to comment!