BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kuut

See the English version here   Itäsaarten tiheimpiä asutuskeskittymiä, ja eräs Itäläisten uskonnon tärkeimmistä palvontapaikoista.   Maanpäällisellä Isolla-Kuulla sijaitsee saaren kaupunkivaltio Kuut, jota ympäröi eloisa maaseutu. Saari on erityisesti uskonnollisen eliitin suosiossa.   Pienelle-Kuulle ja sitä ympäröivälle luonnonkauniille kalderalle pääsystä haaveileva joutuu pettymään, sillä sinne kulku on rajattu ainoastaan erityisiin uskonnollisiin menoihin vihkiytyneille.  

History

Vuoden 620 purkaus saarella tuhosi edeltävän asutuksen lähes täysin ja autioitti saaren kymmeniksi vuosiksi. Purkausta seurasi pieni jääkausi, jonka vaikutukset tuntuivat koko Salahissa. Purkausta ja seurannutta nälänhätää paenneet itäläiset levittäytyivät ympäri saaristoa, ja tämä paine joudutti merkittävästi heidän etenemistään länsimanteteen suuntaan, mutta toisaalta kiristi välejä Der Femin itäläisten ja länteläisten välillä. Merkittävä asutus palasi saarelle vasta kun Pienen Kuun luolat löydettiin, jonka jälkeen saari nousi nopeasti uudelleen merkittäväksi.

Geography

Saaripari on oikeastaan purkautuneen tulivuoren muodostama kaldera.
Kuut
by Tuisku
Alternative Name(s)
Ximim
Type
Island
Location under
Included Locations
Owning Organization
Kuiden purkaus 620AH

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Kuut


Comments

Please Login in order to comment!