BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Uusi Torni

Kaupunki Vaskijärven rannalla, Der Femillä .  
Tie päätorniin oli pitkä. Kaksituhattaviisisataa askelmaa, sanottiin. Pihlaja tiesi että niitä oli vähemmän. Joka tapauksessa askelmat nostivat hänet kauas muun kaupungin yläpuolelle. Torni oli temppelin länsilaidalla ja suurin osa kaupungista siitä itään. Varakkaiden asunnot -kuten Pihlajan perheen- sijaitsivat lähellä keskikaupunkia rauhallisemmilla ylärinteillä. Köyhien huterat muutaman kerroksen taloista koostuvat kaupunginosat sijoittuivat alamaastoon, lähelle satamaa. Niiden kapeat kadut tuskin erottuivat yläilmoista. Idässä Vaskijärven yömustat vedet ulottuivat horisonttiin asti. Jossain etäisyydessä oli meri, ja sen takana alkoivat barbaarien asuttamat Itäsaaret.

Defences

Ei erityisen linnoitettu, koska kaupunki ei pelkää valloitusuhkaa.

Industry & Trade

Kaupunki on keskittynyt erityisesti kaivosteollisuuteen. Varhainen teollisuus on ollut tuhoisaa Vaskijärven ja joen luonnolle, mutta myöhemmin on tehty elvytysyrityksiä (pääkaupungin siirryttyä alavirtaan).

History

Oli Der Femin länteläisen valtion tärkein asuinpaikka, ennen Der Femin itäläistä vallankumousta. Oli tärkeä sekä kaivosteollisuuden vuoksi, että uskonnollisesti.

Geography

Uusi Torni on perustettu Vaskijärven rannalle. Järvi on pisimmällä sisämaassa sijaitseva paikka, jonne pääsee purjehtimaan ennen kuin joet muuttuvat liian vaikeakulkuisiksi (koskia, liian kapeita jne.). Siksi kaupunki on tärkeä keskittymä jonka läpi Länsisaaren kaivos- ja puuteollisuuden tuotteet kulkevat.

Natural Resources

Lähistöllä itäsaarten parhaat kaivokset sekä kivelle että monille metalleille.   Lähistöllä maagisena lähteenä toimiva mystinen luola, joka on tunnettu jo länteläisellä kaudella.
Alternative Name(s)
länsik. Uusi Torni
Type
Capital
Location under
Owning Organization
Characters in Location
-keskittynyt kaivos- ja metsätalouteen
-boom town
->kasvanut epäsuunnitelmallisesti ja nopeasti
->paljon asukkaita eri paikoista -> kulttuuriristiriitoja
-> paljon muuttajia jotka ei ole kotipaikoissaan olleet kovinkaan suosittuja
-> äkkirikastujia (ongelma erityisesti zeribeille)

-itäsaarten ja rannikon risteyskohdassa, kaupan keskus!
-ainakin Torni on turistinähtävyys

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!