Farenit Ethnicity in Salan | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Farenit

See the English version here!   Farenit ovat Etelämantereen merkittävin etnisyys. Farenit ovat pääosin peltoviljelystä elävä, suhteellisen kaupungistunut kansa. Fareni on etnis-kielellinen käsite. Se viittaa ensisijaisesti nemin eli farenin puhujiin. Toisaalta fareni on myös kulttuuri, johon osa vieraskielisistäEtelämantereen pohjoisrannan asukkaista identifioituu.

Naming Traditions

Unisex names

Etunimi on farenin tärkein nimi. Fareneilla on käytössään suuri joukko etunimiä, mutta he ovat erityisen mieltyneitä kasvien nimiin. Toisinaan etunimen ohella käytetään kotipaikan nimeä, tai patronyymiä, esimerkiksi Pohjaluodon Kaisla Lehväntytär

Culture

Culture and cultural heritage

Farenien ruokakulttuuri perustuu viljatuotteisiin, mutta etenkin kaupunkiväestöllä on laajan kaupankäynnin ansiosta mahdollisuus monenlaisiin ylellisyyksiin. Fareniyläluokalla lihaa on yleensä ruokalistalla päivittäin, mutta köyhemmällä väellä vain harvoin. Farenit rakastavat sienestystä. Ruokajuomaksi länteläiset nauttivat alueesta riippuen joko viiniä tai olutta.   Farenin päivän tärkein ateria on illallinen, jota yläluokka viettää päivittäin joko perhepiirissä tai tuttaviensa pidoissa jotka saattavat kestää tunteja. Pitoihin kuuluu ruuan lisäksi monenlaisia ohjelmannumeroita, ja palvelusväkeä jolta voi saada esimerkiksi hieronnan pitkän päivän päätteeksi, tai seksuaalisia palveluksia. Pidot ovat myös tärkeä tilaisuus hoitaa sosiaalisia suhteita ja solmia kauppasopimuksia.   Päivän toisen aterian fareni syö aikaisin aamulla ennen töitään, ja se koostuu yleensä edellisen päivän illallisen tähteistä. Keskipäivän aikaan hän saattaa piipahtaa kadunvarren ruokakojulla lyhyellä lounaalla, tai maaseudulla nauttia kevyesti leipää ja hedelmiä.

Shared customary codes and values

Farenit asuvat pääosin jokien ja järvien varsilla sijaitsevissa kaupunkivaltioissa, jotka hallitsevat ja puolustavat ympäröivää maaseutua. Suurin osa farenien kaupunkivaltioista perustuu jonkin asteiseen demokratiaan. Näiden kaupunkivaltioiden asukkaat jakautuvat paremmassa asemassa oleviin kansalaisiin, joilla on oikeus osallistua valtion asioita hoitavaan kansalliskokoukseen, sekä muukalaisiin ja palvelusväkeen. Kansalaisiin kuuluu sekä ylimystöä, että tavallista työväestöä, mutta ylimystön valta yhteisössä on suurin koska heillä on parhaiten aikaa osallistua asioidensa ajamiseen politiikassa. Valtioita johtavat eri ammattikunnista ja alueilta muodostettujen arkkien neuvostot ja monilla valtioilla on lisäksi hallitseva valtias tai aatelisto.

Average technological level

Farenit ovat kehittäneet huippuunsa maanviljelykseen tarvittavan arkkitehtuurin kuten keinokastelujärjestelmät. He käyttävät myös akvedukteja johtaakseen puhdasta vettä kaupunkeihinsa.   Farenit eivät viihdy merellä, ja heidän teknologiansa soveltuukin vain lyhyisiin päivänmatkoihin rannikkoa seuraillen tai jokea pitkin.

Common Dress code

Yläluokkaiset farenit pukeutuvat sukupuolesta riippumatta pitkään kaapuun/mekkoon/tunikaan, jonka materiaali ja työstö on sitä hienompaa mitä varakkaampi kantajansa on. Työväki pukeutuu tyypillisesti työn laadusta riippuen joko reisimittaiseen tunikaan, tai lyhyeen tunikaan ja housuihin. Jalkineina farenit käyttävät tyypillisesti sandaaleja lämpimällä rannikolla, kun taas etelän viileämmässä ilmastossa ja vaikeassa maastossa saappaita.

Art & Architecture

Farenien kaupungit ovat pääosin muurein ympäröityjä linnoituksia. Pohjoisen kaupungit ovat pääosin kivi- ja tiilirakenteisia, joskin köyhempi väestö asuu usein talojen puisissa yläkerroksissa jotka ovat alttiita tulipaloille. Etelän metsäisillä seuduilla puurakentaminen on suositumpaa.   Suurimmissa kaupungeissa asukkailla on akveduktien ansiosta mahdollisuus laadukkaaseen veteen julkisesta suihkulähteestä tai jopa suoraan kotiin. Akveduktit ruokkivat myös julkisia kylpylöitä ja tehokasta viemäriverkostoa.

Coming of Age Rites

Lasten koulutuksesta kotona huolehtii yleensä äiti tai palvelusväkeen kuuluva opettaja. Alempien yhteiskuntaluokkien koulutus on toisinaan keskitetty kouluihin. 15-vuotias nuori länteläinen kansalainen saa yleensä itselleen vanhempiensa lähipiiristä mentorin, jonka tarkoitus on opettaa hänelle aikuisen kansalaisen tarvitsemia taitoja. Täysivaltainen kansalainen hänestä tulee yleensä vasta 25:n ikäisenä, jolloin hän voi ottaa vastaan kaupunkivaltion virkoja. Joissain kaupunkivaltioissa nuoren aikuistumiseen kuuluu myös asepalvelus.

Funerary and Memorial customs

Farenit tuhkaavat kuolleensa. He uskovat, että polttaminen on välttämätöntä jotta vainajan sielu irtoaa ruumiista niin, että pahantahtoiset ihmiset eivät voi käyttää sielua hyväkseen. Tästä syystä farenit pelkäävät suuresti hukkumista.   Edesmenneiden sukulaisten tuhkaa säilytetään kotona, sillä farenit uskovat että kuolleiden henget jäävät asustelemaan aliseen elävien lähistölle. Kuolleita esi-isä pidetään tyytyväisinä pienillä uhrilahjoilla ja tekemällä heitä kunnioittavia päätöksiä. Jokaisessa talossa on yleensä esi-isille omistettu kotialttari.

Ideals

Beauty Ideals

Fareneilla on tyypillisesti ruskea tukka, jolla on taipumusta kihartua pehmeästi etenkin lyhyeksi leikattuna. Etelässä näkee myös täysin vaaleita tai punertavia hiuksia. Miehillä on usein lyhyt siistiksi leikattu parta.   Sekä naiset että miehet käyttävät kaunistautumiseen meikkiä, korvalävistyksiä ja koruja. Muut lävistykset ja tatuoinnit ovat harvinaisia.

Gender Ideals

Fareneilla sukupuolten väliset erot ovat vähemmän korostuneita kuin zeribeillä Korkeammissa yhteiskuntaluokissa sekä naisilla että miehillä on mahdollisuudet kouluttautua, ja hakeutua useimpiin ammatteihin. Korkeammissa yhteiskuntaluokissa naisten asemaa parantaa mahdollisuus jättää lapsensa hoitajan vastuulle.

Relationship Ideals

Alemmilla yhteiskuntaluokilla, joiden ei tarvitse huolehtia perinnönjaosta, parisuhteet muodostuvat enimmäkseen yhteisestä rakkaudesta. Ylemmillä yhteiskuntaluokilla suhteiden merkitys sukujen välisinä sopimuksina on korkeampi. Köyhien perheiden nuoret avioituvat nuorena ehtiäkseen lisääntymään, noin 15-vuotiaina. Korkeammassa asemassa olevien oletetaan kouluttautuvan ensin pidemmäs, joten he ovat ennemminkin 20 tai 25-vuotiaita.   Ennen avioliittoa farenit harjoittavat usein homoseksuaalisia suhteita. Erityisesti ylemmillä yhteiskuntaluokilla suhde vanhempaan saman sukupuolen edustajaan toimii siirtymäriittinä ja tapana oppia aikuisten maailmaan. Näiden standardisoitujen suhteiden ylläpitoa virallisen aviosuhteen lisänä pidetään hyväksyttävänä. Aikuisten oletetaan kuitenkin siirtyvän heteroseksuaaliseen suhteeseen, ja saman ikäisten välisiä homoseksuaalisia rakkaussuhteita pidetään poikkeuksellisina ja hieman epäilyttävinä, joskin joissain kaupunkivaltioissa virallisetkin suhteet ovat mahdollisia.   Farenit muodostavat pääosin yksiavioisia parisuhteita, mutta avioliiton ulkopuolinen seksi sopii myös kuvaan tietyin rajoituksin. Kansalaisen on sopivaa pitää yllä suhteita palvelusväkeen kuuluvien kanssa tai käyttää prostituoitujen palveluita. Saman sukupuolen välinen kasuaalinen seksi on myös pääosin hyväksyttyä, koska se ei johda lisääntymiseen ja uhkaa avioliittoa, mutta epätasa-arvoiset suhteet ovat suositumpia.
by Tuisku
Parent ethnicities
Related Organizations
Languages spoken
Related Locations

Articles under Farenit


Comments

Please Login in order to comment!