BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Nem (Fareni)

See the English version here!   Nem, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 'kieli' tai 'puhe', on Etelämantereen valtakieli. Sen pääasialliset puhujat ovat farenit, jotka hallitsevat mm. Länsisaaren Vapaata Tasavaltaa ja Hopeaista.

Geographical Distribution

Phonology

Vokaalit

i ɛ a u ɔ, kirjoitettuna /i e a u o/
Pitkät vokaalit: í, é, á, ú, ó
Diftongit: ai, ei, oi, ui, au

Konsonantit

bilabial alveolar palatal velar
nasal m n ń
stop p b t d k g
fricative f s ɕ~ç h
approximant w l y
other affricate: c (t͡s) trill: r

Nemissä ei esiinny kahta pidempiä konsonanttiyhtymiä, eikä konsonanttiyhtymiä ole sanan alussa tai lopussa. Myös pitkät konsonantin ja lyhyen vokaalin tavujen (CVCVCV) jaksot ovat Nemin fonologian vastaisia. Tällaisissa sanoissa onkin tapahtunut vokaalin elisio, esimerkiksi: arma 'paha, huono' (kantakieli *arama, aradal aräm) tai balma 'rasva' (kantakieli *balama, aradal waläm).

Morphology


Verbi

Nemin verbit taipuvat kolmessa aikamuodossa (preesens, preteriti (mennyt aika) ja futuuri. Verbi taipuu myös persoonamudoissa.
mauńa 'pestä' -verbin taivutus
 

Substantiivit

Nemin substantiivit taipuvat seitsemässä sijassa. Nominatiivi on päätteetön, kun taas muut sijamuodot saavat seuraavat sijapäätteet:

Nominatiivi ilmaisee lauseen subjektin, kun taas akkusatiivi on lauseen objekti (vrt. suomen partitiivi):
Run ante ás-á yarsa-d!
Koira tuo minä-ACC pur-i
'Tuo koira puri minua!'

Possessiivi ilmaisee lauseen omistajaa (vrt. suomen genetiivi):
Yai-n Alte-n, silmu hamr-ak ás-im felin-ek çeille!
pyhä-t herra-t yö aja-ksi minä-POSS koti-iin tulkaa
'Hyvät herrat, tulkaa kotiini yöksi!'   Lokatiivi, datiivi ja ablatiivi ovat nemin paikallissijat. Lokatiivi vastaa suomen inessiiviä tai adessiivia, eli kertoo sijainnin, johon ei liity liikettä:
Kauteirin saw-es ágad-ed ná gandár-an yentí selwin den faire-d-en
Kauteirin metsä-LOC piiloutu-i ja sotilaa-t häntä löytää ei tek-i-vät
'Kauteirin piiloutui metsään, eivätkä sotilaat löytäneet häntä'

Datiivi vastaa useimmiten suomen illatiivia tai adessiivia, eli se kuvaa liikkeen kohdetta:
Yain Alten, silmu hamr-ak ásim felin-ek çeille!
pyhä-t herra-t yö aika-DAT minun koti-DAT tulkaa
'Hyvät herrat, tulkaa kotiini yöksi!'

Ablatiivi vastaa suomen ablatiivia tai elatiivia, eli kertoo mistä pois liike kohdistuu:
Daursan yelit renwad yé haurin-ei ampa çeile sawad.
Daursan siksi itki että kaksonen-ABL pois mennä täytyi
'Daursan itki, koska hänen piti erota kaksoisveljestään'

Komitatiivi-instrumentaali ilmaisee useita muita sanojen välisiä suhteita, ja vastaa usein suomen adessiivia, komitatiivia tai genetiiviä. Sen päämerkitys on minkä tai kenen kanssa jotakin tehdään:

Sasinfa-lit say keińi-n kein neml-iní yonu-d-an
Sasinfa-COM kaksi lapse-t asua puhu-minen kuul-i-vat
‘He saivat kuulla kahden pojan asuvan Sasinfan kanssa’’

Sitä käytetään myös genetiivin tapaan, kun kyse ei ole kirjaimellisesta omistamisesta (vrt. suomenkielisessä lauseessa "metsän henget", vaikka metsä ei omista henkiä):
Sawa-lit áda-n Kauteirin-ek nemme-d-en
Metsä-COM henge-t Kauteirin-ille puhu-i-vat
Metsän henget puhuivat Kauteirinille

Syntax

SOV
Spoken by

Comments

Please Login in order to comment!