BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Vuorten väki

Vuorten väki on kansa, joka elää Hopeaisen yläjuoksulla sijaitsevilla ylängöillä, ja Keskivuorten länsirinteillä. He elävät pienissä klaaneissa metsäisillä alueilla ja asuttavat pieniä linnoituksia. Vuorten väellä on maine hurjina, verenhimoisina sotureina.   Vuorten väki on elää pääosin metsästyksestä, kalastuksesta ja pienviljelystä.  

Relations

Vuorten väki käy kauppaa läheisten kaupunkien asukkaiden kanssa. Heidän tärkeimpiä myyntiartikkelejaan ovat esimerkiksi riista ja turkikset. Kaupungeista he ostavat metalliesineitä, kankaita ja ruokatarpeita.   Monet Farenien tärkeimmät kauppareitit kulkevat vuorten väen maiden läpi. Kaupunkien väki maksaa vuorten klaaneille kauppareittien ja jokiväylien suojelusta, mutta toisaalta monet vuorten klaanit ryöstelevät kauppiaita. Kaupunkien väki palkkaa vuorten kansaa myös palkkasotilaaksi.  

Etnisyyden edustajia

Viima

Culture

Major language groups and dialects

Vuorilla puhutaan monia eri kielimuotoja. Kaupungeissa, erityisesti alarinteillä, valtakieli on useammin Farenien kieli, nem, ja vuorelaiset puhuvatkin sitä esimerkiksi kaupankäynnissä. Ylärinteillä käytössä on usein saial, tai ara. Keskenään vuorelaiset käyttävät kuitenkin useita alueellisia kieliä.   Nemiä osaavat ainakin kauppiaat ja yhteisön tietäjät.

Average technological level

He käyttävät pitkälti kivisiä ja luisia työkaluja, mutta saavat metallitavaroita vaihdossa kaupunkilaisilta.

Common Dress code

Pukeutuvat paitaan ja housuihin. Pääasialliset vaatemateriaalit ovat nahka, turkis ja villa.

Art & Architecture

Alarinteillä elää paikallaan asuvia viljelijöitä jotka asuvat kylissä ja pienissä kaupungeissa. Ylärinteillä vuoden kulun mukaan liikkuvia nomadeja.
Parent ethnicities
Related Locations

Comments

Please Login in order to comment!