BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Sermarda-Farenit

See the English version here!   Sermarda-Farenit olivat nykyisten farenien ja arojen kielellisiä esi-isiä. Heidän puhumastaan kielestä polveutuvat siis ara ja nem(Fareni). He asuttivat jokilaaksoja Keskivuorten luoteispuolella, viljellen ja metsästäen. Kansojen erottua farenit suuntasivat kauemmas länteen saavuttaen lopulta Hopeaisen, ja arat muuttivat ylemmäs vuoristoon.
Diverged ethnicities
Related Locations

Comments

Please Login in order to comment!