BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Hopeainen (kaupunkivaltio)

See the English version here

Structure

Hopeainen on kansalaisten hallitsema demokratia. Kaupunginosien paikallishallintoa johtaa alueelta valittu pieni neuvosto, joka vastaa valtion tasoista neuvostoa joka valitaan kaikista kansalaisista. Valtiota johtaa kaksi konsulia.

Demography and Population

Noin 200 000 asukasta joista ~40 000 kansalaisia

Military

Kansalaisista koostuva armeija

Religion

Länteläiset harjoittavat animistista länteläistä uskonnollisuutta.

Agriculture & Industry

Hopeavuon vuotuinen kevättulva nostattaa joen rannoille ravinteikkaan lietteen, jonka ansiosta joen varret tukevat erittäin tuottoisaa maanviljelystä.   Hopeaisen päätuote on vilja, mutta se on tunnettu laadukkaasta viinistään.

Trade & Transport

Hopeavuo on Hopeaisen tärkein kauppaväylä. Hopeainen käy kauppaa myös merenrantaa pitkin, mutta siellä uhkana ovat Itäläiset merirosvot.

Education

Pääosalla asukkaista ei ole mitään formaalia koulutusta. Kansalaiset opiskelevat laajasti humanistisia aineita ja retoriikkaa.

Infrastructure

Akveduktit kuljettavat vettä kaupunkiin lähteistä läheisiltä kukkuloilta, koska joen vesi alajuoksulla on pilaantunutta.
Type
Geopolitical, City-state
Capital
Alternative Names
NR: Fares
Demonym
hopeainen
Government System
Democracy, Direct
Major Exports
Hopeainen vie Itäsaareille viljaa ja viiniä.
Major Imports
Hopeaiseen tuodaan paljon eksoottisia tuotteita Itäsaarilta. Esimerkiksi mausteita ja harvinaisia hedelmiä.
Official Languages
Related Ranks & Titles
Related Ethnicities

Comments

Please Login in order to comment!