Salan Faren history Timeline
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Faren history

 • 600 BFS


  Time of Wander
  Population Migration / Travel

  X X leads the Sermardans into the mountain valleys. Sermardans split from Fareans.

  Location
  Serme Mountains
  Additional timelines
 • 599 BFS


  The Founding of Silford
  Founding

  The founding of Silford, according to the tradition.

  Additional timelines
 • 0 BFS


  The invention of writing

  Writing is invented at Silford The known history begins.   Kirjoitustaito keksitään Länsimantereella. Säilynyt historiankirjoitus alkaa.

 • 494 AFS


  Foundation of the Peoples Republic of Free West Island
  Founding

  The permanent presence of Fareans on the West Island (Der Fem) is established, when the People's Republic is founded.

 • 618 AFS

  623 AFS


  The Plague of the Black Years
  Plague / Epidemic

  The plague swept over all Salan and killed a huge number of global population. The plague started on the Eastern Islands and by 619AH it had reached at least Crescent. The mass flow of refugees after the Black Years following the Crescent Eruption played an inportant role in spreading the plague on the islands and the continent.   Koko Salanin laajuudelle levinnyt rutto joka tappoi merkittävän joukon väestöstä. Rutto alkoi itäsaarilta ja oli levinnyt 619 mennessä ainakin Kuille. Kuiden purkauksen jälkeinen Mustien Vuosien massaliikehdintä levitti ruton tehokkaasti ympäri Itäsaaria ja mantereelle.

  More reading
  619AH rutto
 • 800 AFS

  3

  The Zeribian Revolution of Der Fem
  Revolution

  The Zeribians conquer the Der Fem from the The People's republic of Free West Island . The Zeribian Der Fem becomes the uncontested political leader of Eastern Islands.   Itäläiset saavat Der Femin saaren valtaansa siellä aiemmin hallinneilta länteläisiltä. Itäläisistä tulee kiistatta Itäsaarten merkittävin poliittinen mahti. Der Femin nousu itäläisten merkittävimmäksi asuinpaikaksi alkaa.