BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

The White Offering is sacrificed

Religious event

619AFS

The people of Crescent try to calm the Gods by human sacrifice. The Gods reject the offering and the volcano erupts destroying the island.   Valkeaksi uhriksi kutsuttu itäläinen uhrataan Kuun kraateriin viimeisenä ihmisuhrina.


Valkea uhri uhrataan jumalten vihan tyynnyttämiseksi ja mustien vuosien ruton lopettamiseksi.   Tuntemattomista syistä jumalat hylkäävät kuitenkin uhrin, ja vastaavat tuhoamalla Kuun tuhoisalla tulivuorenpurkauksella.   Itäläisten parissa uskotaan yleisesti saaren silloisen hallinnon joutuneen syvään jumalten epäsuosioon, mikä johti pitkään syrjintään Kuiden silloisia asukkaita kohtaan. Asiaa ei parantanut pakolaisten mukana levinnyt Mustien Vuosien rutto.

Related Location
Crescent Island
Related timelines & articles
The History of Salan