Rychell Kristall Item in Aurin | World Anvil

Rychell Kristall

Svenska

Written by FirethornDragon

Vilka använder sig av Rychell Kristaller

Rychell Kristallen är en kristall som används mest av det Magiska Rådet (The Magic Council). Och har varit i deras ägor i flera århundranden men under åren har pirater och smugglare lyckats sno åt sig kristallen. De säljer dem oftast på Svarta Marknaden även känd som Bronzeford Biblioteket. Kristallerna har förstörts under krig, anfall eller försvunnit till havs. Det gör att den en gång någorlunda vanliga kristallen har blivit mer och mer ovanlig. De flesta grottorna fyllda med Rychell Kristaller är nästan helt tomma och de som finns kvar tillhör Rådet.     Den användes inom Rådet främst av Bok Väktarna som vaktar The Torasu Archive. Utvalda Diplomater inom Rådet, De Äldsta inom Rådet och Överhuvudet. Men även historiker som är villiga att betala för det eller förhandla med en smugglare eller pirat, har en Rychell Kristall. Ibland kan de till och med få en av Rådet beroende på vad de arbetar inom. Rådet använder sig av kristallen för att dölja information som de inte vill att andra ska få reda på.     Om du letar desperat efter en Rychell Kristall kan du ha tur om du stöter på en dvärg. Ibland har dvärgar tillgång till en Rychell Kristall. Mest för att de oftast bor i bergen där det är fullt av kristallerna. Och för att de använder sig av kristallen för att dölja hur man tillverkar deras olika vapen, rustningar och föremål. Men de kommer inte ge dig den frivilligt. Men om du slår vad med dem är de villiga att slå vad med nästan vad som helst. Särskilt när det kommer till sporten Wenggium (Wenggiums Historia).

Mechanics & Inner Workings

Ingen vet riktigt hur kristallen fungerar som den gör. Allt de vet är att de kan använda den för att skriva saker likt en fjäderpenna. Förutom att de inte har något bläck eller en fjäderpenna.     Kristallen kan användas för att skriva dokument, böcker, brev eller för att måla saker på pergament, bergs/grott väggar eller för att dölja runor. Allt de vet är att allting de skrivit med kristallen inte syns så länge det är ljust och kan endast ses med blotta ögat av siare när det är ljust. Om de vet vad de ska leta efter. Man kan inte se något man skrivit med kristallen förrän det är helt mörkt. Och det man skrivit eller målat finns kvar tills det du skrivit eller målat på förstörs.

Betydelse

Rychell Kristallen är väldigt viktig för Väktarna inom Rådet. Men på grund av att de har blivit mindre vanliga genom åren är det bara vissa få diplomater inom Rådet och De Äldsta som får de få kristallerna de har. Kristallen är väldigt viktiga för dem för att kunna förvara hemliga dokument.     Och därför har Bok Väktarna som vaktar The Torasu Archive och viktiga dokument, böcker, kartor och andra saker deras kristall som en Rychell Kristall. Men för alla andra ser det ut som en vanlig kristall som alla medlemmar inom Rådet bär. Därför kan man ibland hitta böcker eller text där de inte står något. Men om man väntar tills det blir mörkt kan man se att det faktiskt står något i boken eller på texten.
Item type
Magical
Sällsynthet
Rychell Kristallen är rätt ovanlig till och med för Väktare inom Rådet. Den är också en annan typ av kristall än de kristaller som Väktarna bär runt deras hals för att visa att de är en del av Rådet. Men de kallar det för Rychell Kristall också.     Kristallen kan användas för att skriva hemliga brev, dokument eller för att lämna hemliga meddelanden. Rychell Kristallen är en magisk kristall som kan dölja det man skriver med den.     Texten blir osynlig tills du läser det i mörkret. Det är endast då texten blir synlig. Men den är väldigt svår att hitta eftersom kristallen har använts i flera århundranden.     Och de platser där man brukade hitta den är nu nästan helt tömda på Rychell Kristaller, och för att vissa har förstörts under åren eller blivit stulna.

Dimensioner
10x5cm
Grundpris
35000 Detar (guld) mynt, 1000 Tirra (silver) mynt och 99 Ghind (koppar) mynt


Comments

Please Login in order to comment!