Överhuvudet

Svenska

Written by FirethornDragon

Vad Överhuvudet gör

Titeln Överhuvudet har funnits sen Rådet grundades 94 E.M. av Odess Stormborn. Överhuvudet är den som styr över hela Rådet och den som fattar de sista besluten, den som godkänner uppdrag och den man ska rapportera till vid slutet av ens uppdrag. Överhuvudet är också rektorn över Rådets skola Felvale_EN som utbildar magiker och Väktare.     Det är Överhuvudets jobb att se till att Rådet gör det jobb de ska göra. Att rätt team får rätt uppdrag, att allting styrs enligt Rådets lagar och regler. Men Överhuvudets jobb är också att gå på möten, se till att allting sköts rätt med deras allierade runt om i Aurin och att hålla i rättegångar och förhör. Samtidigt som Överhuvudet är rektorn över alla studenter vid Felvale. Som rektorn över Felvale måste Överhuvudet hålla tal varje år vid början av skolåret, de måste se till att lärlingarna följer skolans regler, traditioner och straffas om de inte gör det.    

Hur Överhuvudet blir vald

Överhuvudet kan bli vald när som helst inom deras karriär vid Rådet. Det enda som behövs är att Överhuvudet som var Överhuvud innan den nya väljer en ny kandidat eller kandidater. Efter det frågar de personen om de vill vara Överhuvudet eller inte. Om de svarar ja får de oftast titeln efter att resten av De Äldsta som är Överhuvudets rådgivare har haft deras diskussion. Men om de säger nej tvingas Överhuvudet och De Äldsta försöka hitta någon annan om de inte redan har någon annan i åtanke.     Men enligt traditionen väljer Överhuvudet som hållit titeln dess efterträdare. Och den personen ska De Äldsta ha i åtanke om Överhuvudet dör innan de kan annonsera det själva. Men personen som blir vald till Överhuvudet måste ha vissa kriterier som de måste uppfylla. De måste vara skickliga magiker, ha en känsla för ledarskap och veta hur man rör sig i ett rum fyllt av diplomater, kungar, drottningar och rådgivare. Personen måste också vara opartisk och inte sträva efter makt.    

Titeln

När den nya Överhuvudet har valts håller de i ceremonin inför hela Rådet och Felvale. De håller titeln tills de dör eller tills de blir avsatta. Men det krävs en hel del för att avsätta ett Överhuvud innan deras död. Det måste finnas bevis på att de har begått förräderi mot Rådet och Felvale. Det har aldrig hänt att ett Överhuvud blivit avsatt men det finns de som kommit nära att bli avsatta under deras tid.     Det krävs en hel del bevis för att avsätta ett Överhuvud eftersom titeln genom åren håller en tyngd i Magikernas kultur - Melend - (finns överallt.) särskilt inom Rådet. Det är en titel som genast kommenderar respekt. Ingen säger emot Överhuvudet eller ifrågasätter deras beslut och de som gör det ses oftast som dårar. Alla vet bättre än att gå emot Överhuvudets order eftersom deras order är lag. Och de som gör det kan riskeras att bli sedda som förrädare inom Rådet, och det är det sista någon vill.     Personen som bär titeln är van vid att bli tagen seriös och att vara respektlös mot dem kan sluta illa. Överhuvudet styr hela Rådet och alla Väktare inom Rådet vet bättre än att testa Överhuvudets atrocitet. Eftersom det kan sluta med att de får ett uppdrag de inte vill ha, ett jobb de inte vill göra som att patrullera Mystiska Havet (The Mystical Sea) eller riskera att bli märkta som förrädare. Därför kommenderar titeln respekt vart de än går.    

Kläder

Överhuvudet bär antingen blåa kläder som nästan är på gränsen till svart eller svarta kläder. Det är det som skiljer sig Överhuvudet från de andra genom att de alltid bär svart eller väldigt mörkt blå. De kan bära vitt under men det är inte många av Överhuvuden genom åren som gör det. De bär deras kristall runt halsen som resten av Rådet gör.     Alla andra bär oftast färger som är nära deras magiska elements färger och alla studenter vid Rådet måste bära en skoluniform som visar upp vad deras magiska element är. Väktare kan bära svart och mörkt blå men de bär oftast andra färger eller något liknande från deras tid som student vid Felvale samtidigt. Men det som utskiljer Överhuvudet från de andra är att Överhuvudet oftast bär Rådets sigill över dess uniform i form av en brosch eller insytt i deras kläder. Överhuvudet är den enda förutom lärlingarna vid Rådet som får bära Rådets sigill insytt i deras kläder. Och Överhuvudet är den enda som får gå klädd helt i svart eller väldigt mörkt blå, förutom De Äldsta.
Form of Address
Överhuvudet
Length of Term
Tills de dör
Related Locations
Related Organizations


Comments

Please Login in order to comment!