Diplomat Profession in Aurin | World Anvil

Diplomat

Svenska

Written by FirethornDragon

Utbildning

Diplomater är oftast utbildade inom det magiska Rådet (The Magic Council), men de kan vara utbildade vid någon av de andra skolorna runt om i Aurin. Men de flesta diplomater är från Rådet. De blir utbildade inom alla former av politik, minst tre språk, de flesta kulturerna som finns i Aurin som deras traditioner och mer. Diplomater blir även utbildade inom lagar, regler och historia. Alla som utbildar sig till diplomater vid Felvale vid det magiska Rådet får besöka The Torasu Archive där de kan läsa historiska exempel av lagar, olika rådsmöten och förhör.    

Arbete

Diplomater ses oftast som ledare inom deras arbete och runt dem. Särskilt om de är duktiga på deras jobb. Vissa diplomater har fasta jobb och är de enda som en viss kungligfamilj ber om att ha vid deras sida under olika möten. Diplomater måste också närvara under förhör under Rådet ifall någons lojalitet ifrågasätts. Och de måste vara minst en diplomat som närvarar vid vissa olika politiska möten och de måste närvara vid Rådets möten. Alla av dem kan ta jobb runt om i Aurin och hjälpa till att ändra lagar och regler vid omskrivning om dem. De kan också närvara vid fredsavtal och andra politiska möten och ärenden som kräver att någon utomstående är närvarande.     Diplomater är också dem som oftast är med i ändringar av ländernas fredsavtal och kan ändra de politiska rummen i olika länder runt om i Aurin. Men även dem måste vara försiktiga i hur de rör sig i olika politiska rum. I början av deras karriär arbetar de oftast under en diplomat som arbetat inom diplomati längre än dem. De får också chansen att skugga en mer erfaren diplomat i max tre år för att se hur arbetet går till. Det finns också vissa dokument och papper som endast de har befogenhet att skriva under och godkänna. Men deras viktigaste arbete är att hålla sig opartisk och hjälpa till under olika politiska rum och se till att allting sköts rättvist och rätt.     De får olika betalt för deras arbeten beroende på vad de gjort för arbete eller vad det är för arbete. Diplomater kan ha andra jobb och titlar inom Rådet också utöver diplomat jobbet, som exempelvis Väktare och Mästare. Men andra utanför det magiska Rådet som arbetar med diplomati jobbar oftast inte med något annat. Diplomater behöver aldrig oroa sig för att de inte kommer ha ett jobb, eftersom det är många runt om i Aurin som konstant behöver en diplomat eller två.
Type
Political
Famous in the Field
Related Locations


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!