Eld Sjukan Condition in Aurin | World Anvil

Eld Sjukan

Svenska

Written by FirethornDragon

“Många av vårt släkte ser eld som förödelse mot naturen” säger Mason. Han möter Lydias blick. “Men vissa blommor kan endast växa efter elden brunnit ner en skog. Och utan den skulle vi inte se i mörkret. Men du skulle inte heller se liv, förnyelse, ljus och värme. Det var nog det Alena fann förolämpande, att alla bara ser den destruktiva sidan av elden. Och inte dess skönhet.”
— Mason Rego
    I alvernas kultur även känd som Crehe, ser man eld magi som en sjukdom. De kallar eld magi därför för Eld Sjukan. För dem är eld magi ungefär som pesten. Du får inte delta i deras heliga traditioner eller festivaler och du får inte ens sätta din fot i närheten av Livets Träd Genesis.     Alla alv länder har sett ner på eld magiker och eld alver i flera århundranden. På grund av eldens farliga natur tror de att elden endast för med sig förödelse. Men på senaste tiden har saker börjat ändrats. Många av de alv länder som brukade se ner på eld alver och behandla dem som de var landsförvisade, fördömda och i stort sätt levande döda. Du har lägre status än råttorna som springer runt på gatorna. Eller de värsta brottslingarna du kan tänka dig. Men det har börjat ändras i några av länderna. Vissa av dem har till och med börjat tillåta eld alver vara med på deras festivaler. Men de har fortfarande inte tillåtelse att sätta sin fot i närheten av Livets Träd. Och de får fortfarande inte studera nere vid alvernas skola Uraelity i Ilvoy Ilrny.     Däremot har landet Izea aldrig sett ner på eld alver. Men det beror mer på Profetian om eld alven. Men de alverna är alltid först med att försvara eld alverna i deras släkte.

Transmission & Vectors

Sjukdomen sprids genom ens gener. Om en av föräldrarna har genen för eld magi eller är eld magiker kan barnet få eld magi. Och blir då en magiker, även kallad melend. Om det är en crehe (alv) som födds med eld magi kallas de för en eld alv eller en eld crehe.

Orsaker

Eld Sjuka är något man föds med, eftersom eld magi är något som förs vidare från en av föräldrarna eller båda. Den sprids genom att åtminstone en av föräldrarna måste vara en eld magiker för att barnet ska bli en eld alv, eller ha genen för eld magi. Det är så magins lagar fungerar (The law of magic).     Men inte alver, särskilt inte när det kommer till eld magi. För dem är eld magi något sällsynt. Många i deras släkte födds oftast som jord magiker, vatten magiker och luft magiker. Eld magi är inte något de är vana vid bland deras släkte trots att de vet att det finns bland melends, (magiker). De tror att eld magin är en förbannelse från ens egna förfäder. Och att det är en följd av att man inte visat sin förfäder respekt vid Skogens Förfädernas Dag. En av deras mest heligaste traditioner som går ut på att hedra sina förfäder och de som levt innan dem. Alverna tror på att om du inte visar respekt mot dina förfäder vid festivalen och hedrar de som fallit under Ballaros fall, att gudarna och dina förfäder straffar dig med ett barn som födds med eld magi.     De förstår sig inte på att det bara handlar om gener. Men det är vad de tror orsakar att en alv föds med eld magi. Eller Eld Sjukan som de kallar den. Eftersom att för dem är det en obotlig sjukdom som kastar en skugga över hela ens familj, om någon annan får reda på det.

Symptom

Symtomen som man först kan se när det kommer till ifall någon är född med eld magi är att ljusen runt dem när de är barn, är att ljus släcks eller plötsligt tänds utan någon vettig förklaring. Eller att något plötsligt börjar brinna när de tappar tålamodet eller humöret. Man kan även se lyktorna eller eld bete sig udda runt barnet. Ibland kan man även se barnet leka med elden. De försöker testa om de kan kontrollera den för de förstår att de har någon slags koppling till elden. Utöver det kan man inte se om de är en eld alv eller eld magiker. Det syns inte på utsidan. Förutom i hur alverna tvingar eld alver att bära rött och vitt. Även magiker från det magiska Rådet (The Magic Council) bär rött i deras uniform.

Behandling

Det finns inget sätt att hela en eld magiker eller eld alv från deras eld magi. Eld Sjukan behandlar alverna inom deras kultur Alvernas kultur - Creheth - (De grön markerade delarna på kartan.) genom att behandla eld alven som om de har pesten. De får bo långt utanför staden. De får inte närvara vid deras festivaler eller studera vid deras skolor. Och får inte besöka deras heligaste plats, Livets Träd Genesis. De får inte bära alvernas traditionella färger som är grönt och brunt. Eld alverna måste bära något rött på sig och vitt som är alvernas färg för begravningar. Eller när de sörjer någon. Vitt för dem symboliserar död och sorg. Alla föräldralösa barn i alvländerna är eld alver men inte alla barn som har förlorat sina föräldrar är eld alver.

Förebyggande

Alverna tror att du kan skydda dig från att få Eld Sjukan om du hedrar dina förfäder, och närvarar vid Skogens Förfädernas Dag som är en deras heligaste traditioner/festivaler. De hedrar alla som dog vid fallet av Ballaros och deras förfäder. Om de visar att de är tacksamma och fortsätter att visa respekt för dem, kommer de inte göra sina förfäder och gudarna upprörda. Och klarar sig därför ifrån att föda ett barn med Eld Sjuka.

Historia

Långt bak i tiden fanns det eld alver som inte kunde kontrollera deras eld magi. Och det lede till viss förödelse i skogarna och deras natur. Det gjorde att alla andra alverna såg eld alverna som ett dåligt omen. Som några som är farliga och inte borde vara en del av deras samhälle. De började se eld magi som en sjukdom och försökte hitta sätt att bota den. Tills de insåg att det inte gick. De trodde och tror fortfarande i vissa av alv länderna, att eld magi är en förbannelse. Något som gudarna och ens förfäder skänkt en som en bestraffning som man aldrig blir av med. En sjukdom som aldrig går att bota.

Kulturellt mottagande

Alla alver behandlar eld alver med Eld Sjukan som mindre värda. De får inte bära alvernas traditionella färger. De får inte vara med under deras festivaler eller besöka deras heligaste plats, Livets Träd Genesis. Och de får inte bo bland de andra alverna. Istället får de bo i utkanten av staden eller byn. De får inte ens studera vid deras skolor, men de har börjat lätta lite på den regeln vid Uraelity - The school of the elves. Och de flesta alverna som föder ett barn med Eld Sjuka överger ibland sina barn. Men bara om ingen annan har sett att deras barn har Eld Sjukan förutom föräldrarna. Alverna med Eld Sjukan måste bära färgen vitt eller rött.     De flesta är rädda för alver med Eld Sjukan. De är rädda att deras förbannelse ska sprida sig till resten av dem. De tror också att de kan behandla alver med Eld Sjukan hur de vill. Det har varit så i flera århundranden. Trots det börjar det förändras i visa alv länder. Men det är fortfarande förbjudet för dem att besöka Livets Träd Genesis. Det enda alv landet som aldrig behandlat eld alver annorlunda från alla andra alver. Och sett de som deras jämnlikar är landet Izea, och det är på grund av Profetian om eld alven.     Anledningen till att alverna är rädda för eld magi inom deras kultur Alvernas kultur - Creheth - (De grön markerade delarna på kartan.) är på grund av deras kontakt till naturen. För dem är naturen det mest heligaste i deras kultur, bergen, skogen, vattnet och alla djur som lever där. Och de tror starkt på att Livets Träd Genesis är anledningen till deras magi och grönska. Därför är de rädda för att en eld alv ska tappa kontrollen och av misstag döda deras heliga träd. Men också för att se en eld alv tappa kontrollen och se förödelsen som kom med det, såg deras familj som en skam. Något som inte borde finnas eller existera.     Därför ser de eld magi som en sjukdom. En förbannelse.

Type
Magical
Härkomst
Magical
Cykler
Chronic, Congenital
Sällsynthet
Unique

Fakta
 
  • Eld Sjuka är eld magi
 
  • Alverna tror att man får Eld Sjukan för att man har vanhedrat och varit respektlös mot sina förfäder och gudarna. Särskilt under Skogens Förfädernas Dag. Som är en av deras heligaste högtider/festival
 
  • Alla alver som är födda med eld magi måste bära färgen rött eller vit. Eftersom de är förbjudna att bära alvernas traditionella gröna och bruna färger
 
  • Alver bär endast vitt under deras begravningar och när de ska begravas. Rött är en färg som endast alver med Eld Sjuka bär. Alver som inte är födda med Eld Sjukan vägrar äga något i rött
 
  • Alver födda med eld magi får inte sätta sin fot i närheten av Livets Träd Genesis. De får nu studera vid Uraelity men de får inte tränas i magi, men de finns de som undervisar dem ändå i hemlighet.
 
  • Alla alver med Eld Sjukan måste bo i utkanten av staden eller byn
 
  • Eld alver får fortfarande i de flesta alv länderna inte närvara vid deras heliga traditioner eller festivaler
 
  • Alla föräldralösa alv barn i alv länderna är eld magiker. Men alla alv barn som har förlorat sina föräldrar är inte eld magiker
Alvernas kultur - Creheth - (De grön markerade delarna på kartan.)
Ethnicity | Jan 1, 2022

Crehe Kultur

Melgra
Species | Jan 26, 2024
Profetian om eld alven
Myth | Nov 7, 2022
Livets Träd
Organization | Sep 1, 2021
Wenekadi
Building / Landmark | Nov 8, 2022
Uraelity - The school of the elves
Organization | Aug 20, 2022
Tree Guardian
Profession | Nov 30, 2022


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!