Utforskare

Svenska

Written by FirethornDragon

Att bli en Utforskare inom Rådet (Det magiska Rådet) är ingen enkel uppgift. Många som ansöker till jobbet tror att det kommer vara ett roligt jobb fylld av äventyr och resande. Men jobbet kräver mer än så. En Utforskare utforskar trots allt det okända runt om i Aurin åt Rådets vägnar. Deras uppgift är att vara Rådets ögon ute i Aurin, höra de senaste nyheterna och veta av säkerheterna runt om i olika kungadömen. Om det finns något vill veta är det Utforskarens uppgift att ta reda på det.
— En erfaren Utforskare som pratar med blivande Utforskare

Career

Qualifications

För att kunna bli en Utforskare måste man ha en examen från Rådets skola Felvale_EN. Efter det behöver man olika typer av yrkeserfarenhet med resande och möta det okända. Därför rekommenderas det att man är en patrullerare runt The Mystical Sea ett par år och senare en Portal Väktare för att känna på hur mycket resandet kommer ta på en. Men också för att testa en själv i olika situationer.

Other Benefits

Det bästa med att vara en Utforskare är alla saker de får uppleva trots farorna. En annan sak är att de kan begära vilken slags information de vill inom The Torasu Archive som är Rådets arkiv. De får heller inte bli nekade att närvara på möten inom Rådet. Om det inte är Överhuvudet själv som nekar dem tillträde. En Utforskare får heller inte bli ifrågasatt när de begär utrustning för deras uppdrag, exempelvis skepp, proviant eller någon slags information från Rådets arkiv.       De prioriteras om de behöver ett skepp, en portal eller låna hästar från Rådets stall. Det samma gäller om de behöver trolldrycker, special kläder och vapen. Ingenting är för litet för att fråga för en Utforskare om de behöver något. Enda kravet är att de visar upp sitt uppdragssigill med Överhuvudets stämpel på för att visa att de inte försöker utnyttja systemet.

Perception

Purpose

En Utforskares uppgift är att vara Rådets ögon och öron. Det betyder att man behöver resa runt till okända platser, besöka platser som kan vara farliga och försöka ta reda på information. Många inom Rådet väljer inte att bli Utforskare längre och de som gör det klarar sällan av att bli kvalificerade för yrket. De måste klara av att vara diskreta, kunna spela sin roll och vara skickliga på att ta sig ur svåra situationer. Det är sällan två Utforskare arbetar tillsammans om de inte är partners inom Rådet. En Utforskares teammedlemmar får sällan följa med på vissa uppdrag om det är ett hemligt uppdrag från Överhuvudet, med undantag för deras partner i deras team. Men oftast är yrket ett ensam mans jobb.

Social Status

Inom Rådet kallas Utforskare oftast för Drömmare. Det är för att många som vill bli Utforskare sällan blir det. Det är inte många som klarar av tålamodet som krävs för att gå igenom de olika kvalifikationerna man behöver innan man kan ansöka om att bli en Utforskare inom Det Magiska Rådet. Många av dem tror att det kommer vara ett enkelt, fartfult jobb med mycket resande och äventyr. Vilket det är, men många glömmer av farligheterna som kommer med jobbet.     De är trots allt ögon och öron åt Rådet. De ska få tag på information åt Väktare, Diplomater och Mästare inom Rådet, för att inte nämna Överhuvudet själv. Därför kallas de för Drömmarna. De ser yrket genom deras egna fantasifulla drömmar och glömmer av verkligheten.

Operations

Dangers & Hazards

Att bli en Utforskare är inte en lätt uppgift. Det finns en anledning till att små många som ansöker till jobbet inte blir accepterade, inte ens första gången de söker till jobbet. Ibland tar det 2-5 gånger innan någon faktiskt blir accepterad till att bli en Utforskare. Därför testas de genom att först bli patrullerare i 1-2 år ibland längre och sen bli Portal Väktare i ungefär 3-5 år. Allting för att de ska kunna känna till farorna som kan komma med att bli en Utforskare. Men också det oförutsägbara med att bli en Utforskare.       Deras uppgift är trots allt att vara ögonen och öronen åt Rådet. Särskilt Överhuvudet. Men de kan också rapportera till Väktare, Diplomater och Mästare. Om någon behöver information vänder man sig till en Utforskare. Om de inte kan få tag på informationen vet man att det aldrig kommer gå att få tag på den.       De ger sig in i det okända, möter farliga organisationer, reser genom stormiga hav, besöker kungadömen med inbördeskrig och lever under täckmantel ibland i upp till flera år bara för att kunna få tag på information. Många av dem har ingen familj på grund av hur krävande jobbet är. Och de som har det har oftast inte fler än ett barn eller inga alls. Många som är Utforskare blir sällan äldre än 37 år gamla. Många av dem dör ute i tjänst eller under deras resor.

Alternative Names
Drömmarna
Demand
Hög
Other Associated professions
Related Locations
Related Technologies
   
Felvale_EN
Building / Landmark | Oct 4, 2023

Felvale school of Magicians and Guardians

   
The Magic Council
Organization | Nov 30, 2022
   
Portal Väktare
Profession | Aug 20, 2022
   
Överhuvudet
Rank/Title | Jul 15, 2022
   
Mästare
Rank/Title | Jul 2, 2023
   
The Mystical Sea
Geographic Location | Nov 30, 2022


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!