BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Hraničář

"Mezi městy a vesnicemi se nachází širý kraj, kde kromě přírody mnohdy nic zajímavého není – pro obyčejného smrtelníka, který vidí jen vnější povrch věcí. Pro hraničáře je příroda domovem, umí přežít v sebedrsnějším prostředí a jeho výdrž je neuvěřitelná. Je si dobře vědom, že bez jistoty cizí pomoci se může spolehnout jen sám na sebe. Vlastně není tak docela sám – celý okolní svět, vzduch, voda, země i oheň jsou jeho přáteli a on se naučil moc čtyř živlů, s nimiž se při svém pobytu ve volné přírodě na každém kroku setkává, využívat. Hraničář zná přírodu živou i neživou. O každé z nich ví, co od ní může očekávat, ale stejně, ne-li lépe, ji umí využít. Rozumí chování zvířat, umí s nimi komunikovat a ochočovat je, dokáže jim ale i přikazovat, je-li to třeba. Je schopen rozmlouvat i s neživou přírodou – duchové stezek a míst před ním neskrývají svá tajemství. Hraničář proto nikdy nebloudí a vždy najde v přírodě přístřeší i úkryt před nepřáteli – a jemu se naopak neukryje nikdo. Stane-li hraničář v boji, je nesnadným protivníkem, třebas tak na první pohled nevypadá. V divočině je ovšem mnohem bezpečnější soupeře zneškodnit dřív, než se přiblíží, proto hraničář raději používá svůj luk – a to velmi efektivně. Umí nejen zabíjet – s větším potěšením léčí vše, co se bez magie léčit dá. I když to mnohdy jako magie vypadá. Pojď s námi – a poznáš krásu i sílu skutečného života!"

Rozšíření

Hraničář je základní povolání, které se dále rozšiřuje na druida, chodce a zaklínače.
 

Druid

je lesní čaroděj, který žije mezi zvířaty, čerpá z přírody duchovní sílu a pomalu zapomíná, že kdysi vládl mistrně mečem. Pečuje o svůj les, o svůj kraj, o svá zvířata a jen zřídka­kdy se ze starého přátelství nechá umluvit a vyjde hájit dobro do vzdále­nějších krajů. V těch chvílích však v jeho očích zableskne jakási odvěká touha, zpod ha­rampádí v zaprášené truhle vyjme ti­sový luk a přehodí si jej přes záda. V tu chvíli ožívá jako pes, který nalezl sto­pu, neboť v žilách mu stále ještě koluje krev hraničářů.
 

Chodec

je hraničář, který se spolehl spíše na rozvíjení svých bojových schopností. Je to vysoký šlachovitý dobrodruh, který se toulá lesy od vesnice k vesnici, jen se svým psem, a zahání zlé stvůry od lidských příbytků, varuje vojska mocných králů, když se k jejich hrani­ci blíží nepřítel, je postrachem loupež­níků a lapků a více než lesní moudrost ovládá luk a meč, o kterém koluje ne­jedna legenda. To však neznamená, že své kouzel­né schopnosti dočista ztratil. Kromě různých užitečných kouzel ulehčují­cích život v divočině ovládá chodec i kouzla, která mu umožňují nahlížet do lidských duší.'
 

Zaklínač

Zatímco hraničáři stráží lidská sídla před nebezpečími přicházejícími z divočiny, vědmáci a zaklínači bojují s hrůzami, které na lidi číhají v sousedství jejich domovů. Obcházejí za nocí hřbitovy, kde umrlci a kostlivci povstávají z hrobů, vyhledávají a loví upíry skrývající se mezi lidmi a sající jejich krev. Chrání venkovany před útoky vodníků, větrnic a nočních můr, anebo jim alespoň radí, jak se jim vyhnout. Vědmáci by nemohli obstát v nebezpečích, kterým se denně vystavují, kdyby jejich těla a útroby nebyly pozměněny působením tajemných esencí a omamných trav. Díky nim dokážou přežít škrábnutí pařátem smrtky, pohled do očí baziliška nebo setkání s žárem ohnivého běsa a s jejich pomocí také sesílají mocná znamení, která dokážou zadržet stvoření noci. Platí za to však krutou daň. Jejich těla jsou zjizvena a poznamenána působením esencí a lidé se tak vědmáků děsí mnohdy více než strašidel, před kterými je mají ochraňovat. Zaklínači používají magii a meč stejným dílem.
 

Dovednosti

Boj

LUKOSTŘELBA: hraničář si ke střelnému útoku lukem přičítá úroveň svého povolání
BOJ PROTI ZVĚŘI: v boji proti zvěři si hraničář přičítá úroveň svého povolání

Schopnosti

ZPRACOVÁNÍ KŮŽE: hraničář umí stahovat zvěř z kůže a zpracovávat kůži dle úrovně svého povolání. (ke zkoušce si přičítá úroveň svého povolání)
ZPRACOVÁNÍ MASA: hraničář umí zpracovat maso zvěře a ryb dle úrovně svého povolání. (ke zkoušce si přičítá úroveň svého povolání)

Znalosti

ZNALOST PŘÍRODY: hraničář má znalost přírody a dle své úrovně povolání
ZNALOST ZVĚŘE: hraničář má znalost zvěře dle své úrovně

speciální schopnosti

  Hraničářské speciální schopnosti může vyučovat pouze hraničář, chodec, nebo druid - a z nich pouze ti, kteří dosáhli mistrovství svých oborů. Pouze mistr chodec může vyučovat speciální schopnosti chodců. Pouze mistr druid může vyučovat speciální schopnosti druidů.


dKROTITEL


dSTOPAŘ


dPRŮZKUMNÍK


dLUČIŠTNÍK


dDOBRÁ MUŠKA


dZÁLESÁK


dJEDNO OKO OTEVŘENÉ


dJEDNA DUŠE


dNĚCO Z NIČEHO

 

Kouzla

  HRANIČÁŘSKÁ KOUZLA

KOUZLA CHODCŮ

DRUIDSKÁ KOUZLA

KOUZLA CHODCOVA MEČE
Other Associated professions

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!