BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Lučištník

"Před jeho střelami není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak šípem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka"
Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava je zběhlá (některé manévry zdarma) v pěší střelbě jakoukoliv střelnou zbraní na lidi, zvířata a neživé cíle.

Bez aktivace, Tělo

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!