BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Krotitel

"I to nejvzpurnější zvíře zjihne pod jeho přísným pohledem či výhružným zamručením"

Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava je zběhlá (některé manévry zdarma) v ochočování si zvířat, využívání zvířat pomocí povelů a v zastrašování zvířat.

bez aktivace, Vliv

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!