BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Jedno oko otevřené

"Je ostražitý a vnímá, co se kolem děje, i když odpočívá nebo spí"

zdroj: schopnosti hraničáře

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže i během spánku reagovat na jakoukoliv akci přímo ohrožující ji nebo jiného člena družiny, jako by nespala, pokud někdo nepoužije k jejímu uspání omamné látky či magii. Postava se tedy při úspěšném použití této dovednosti včas probudí a zareaguje na nebezpečí – hráč si může hodit na iniciativu.

Aktivace, 1 Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!