BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Dobrá muška

"Se svou oblíbenou zbraní dokáže zasáhnout hned první ranou, jako by cíl jeho střelu přímo přitahoval.."
Zdroj: schopnosti hraničáře

Hráč si vybere jeden druh střelné zbraně (např. luk). Postava má nadání (2 manévry) pro pěší i jízdní střelbu s oblíbeným typem střelné zbraně na jakýkoliv cíl. 

Cena: (bez aktivace, Tělo)

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!