BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Zaklínač

"Zatímco hraničáři stráží lidská sídla před nebezpečími přicházejícími z divočiny, vědmáci a zaklínači bojují s hrůzami, které na lidi číhají v sousedství jejich domovů. Obcházejí za nocí hřbitovy, kde umrlci a kostlivci povstávají z hrobů, vyhledávají a loví upíry skrývající se mezi lidmi a sající jejich krev. Chrání venkovany před útoky vodníků, větrnic a nočních můr, anebo jim alespoň radí, jak se jim vyhnout. Vědmáci by nemohli obstát v nebezpečích, kterým se denně vystavují, kdyby jejich těla a útroby nebyly pozměněny působením tajemných esencí a omamných trav. Díky nim dokážou přežít škrábnutí pařátem smrtky, pohled do očí baziliška nebo setkání s žárem ohnivého běsa a s jejich pomocí také sesílají mocná znamení, která dokážou zadržet stvoření noci. Platí za to však krutou daň. Jejich těla jsou zjizvena a poznamenána působením esencí a lidé se tak vědmáků děsí mnohdy více než strašidel, před kterými je mají ochraňovat. Vědmácké zacházení se zbraní připomíná tanec a snad proto lidé neprávem považují vědmáky za čaroděje. Jejich znamení však nejsou ničím jiným než naučenými obřadnými gesty, jejichž moc ve skutečnosti vyvěrá z vědmáckých amuletů nebo ze síly esencí kolujících v jejich tělech. Na tvory, s nimiž se vědmáci utkávají, působí tato znamení děsivým dojmem, svazují je a zbavují schopností, kterými by mohli vědmáka ohrozit. Boj s nemrtvými a běsy má povahu rituálu a bez dodržení přesného postupu jeobvykle není možné sprovodit ze světa. Nejspíš proto se vědmáci střetávají se záhrobními monstry a s běsy vždy tváří tvář, jakkoliv děsivá ta tvář může být."  

Zaklínač je rozšířením povolání hraničář.        

dovednosti

Boj

BOJ S NESTVŮRAMA: Zaklínač si k boji s nestvůrama přičítá úroveň povolání hraničář
BOJ S NEMRTVÍMI: Zaklínač si k boji s nemrtvími přičítá úroveň povolání hraničář
BOJ S BĚSY: Zaklínač si k boji s běsy přičítá úroveň povolání hraničář

Braní trofejí

ZPRACOVÁNÍ TĚL NESTVŮR: Zaklínač má odhad cenných částí, či látek a je schopný je získat z těla, dle své úrovně
PRODEJ TROFEJÍ: Zaklínač zná alchymisty a čaroděje vykupující trofeje, zná ceny, dle své úrovně

Znalosti

ZNALOST NESTVŮR: Zaklínač je znalý nestvůr, nemrtvích a běsů, dle své úrovně

Speciální schopnosti

dDRAVČÍ INSTIKTY

Kouzla

ZAKLÍNACÍ ZNAMENÍ

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!