Mästarnas Ceremoni Tradition / Ritual in Aurin | World Anvil

Mästarnas Ceremoni

Svenska

Written by FirethornDragon

Vilka deltar i Mästarnas Ceremoni

Mästarnas Ceremoni började efter Rådet grundades 94 E.M. Mästarnas Ceremoni är när en Väktare har visat upp att de har klarat av alla kriterier för att kunna få titeln Mästare. Det är en ära att få titeln Mästare och ceremonin när Väktaren får titeln Mästare är en ära i sig själv. Under Mästarnas Ceremoni deltar den som precis fått titeln Mästare, Överhuvudet, Diplomater och Överhuvudets partner och De Äldsta, Överhuvudets rådgivare. Ceremonin hålls i en av de gamla rådsalarna där golvet är inristad i gamla runor från det gamla språket. Dessa runor är fyllda med gammal magi och dessa salar används bara när de hyllar någon för speciella tillfällen eller när de frågar ut någon.      

Hur Mästarnas Ceremoni går till

Väktaren som precis blivit utnämnd till en Mästare inom sin magi ställer sig i mitten av rummet i en cirkel. Enligt traditionen samlas alla Mästare som fortfarande är vid liv i en cirkel runt den nya Mästaren. Tillsammans utövar de en dans med deras magi runt den nya Mästaren för att hedra deras titel. Överhuvudet är med i dansen också med Mästarna ifall de hedar en ny Mästare inom deras magi, annars är Överhuvudet bara en åskådare. Dansen består av grunderna som alla magiker lär sig i början av deras träning. Stegen blir mer komplicerade stegvis. Dansen är till för att visa processen från lärling till Mästare. Slutet av dansen ser annorlunda ut beroende på vilken magi den nya Mästaren har.       Om det är en vatten magiker slutar det med att Mästarna gör ett regn moln som bildar en regnbåge efter en storm. Om det är jord magiker som utövar Mästarnas Ceremoni slutar det med att de formar en klänger växt liknande planta som växer upp runt dem och formar en kupol utanför cirkeln som senare blommar i olika färger. Om det är luft magiker avslutar de ceremonin med att göra ett moln i formen av Rådets sigill. Under Mästarnas Ceremoni för en eld magiker utövar de blixt magi i slutet av ceremonin. Blixtar kan endast utföras av eld magiker som verkligen vet hur de ska behärskar deras magi. Även visa Mästare har svårt med det. De avslutar ceremonin genom att få elden i olika färger och senare förvandla det till en blixt de skjuter upp mot taket.      

Efter Mästarnas Ceremoni

När Mästarna är klara med deras hyllning av den nya Mästaren är de officiellt en medlem av Mästarna och får börja undervisa lärlingar inom deras magi. De får också officiellt bli tilldelade en lärling och de är ansvariga för deras magiska utveckling inom deras magi. Mästarnas Ceremoni är till för att visa den nya Mästaren deras respekt och ge dem en hyllning och en form av ära åt allt deras hårda arbete. Men också för att påminna dem att det tog hårt arbete och massor av år med träning för att komma dit de är nu. Och att de inte bara representerar sig själva nu som Mästare de representerar alla dem som kommit före dem. Och nästa gång en ny Mästare får titeln förväntas de att delta i Mästarnas Ceremoni. Alla måste göra det och Mästarna har en vecka på sig att träna inför ceremonin om Väktaren klarat av alla sina prövningar.
Primary Related Location
Related Organizations


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!