Nimenra Homepage | World Anvil

Nimenra

Forrun the 15:th Marem 2543 (15/3/2543)

Created by


English

A dual split in the known world one between Demons and Humans. Here have an millennial old war has played out between these two races over Marlun that has endured the war since past ages. In the present, a very fragile peace has lasted for a few decades and the Humans have temporarily dominated the Crater. But about two decades ago a man was born into the world who would change that balance and quickly eradicate the peace that was when he started.

Now once again the flames of war thrives between the two worlds, started by a man whose goals are obscured in darkness... a man who seemingly is impossible to defeat with either intellect or raw strength. But at the moment of his success, he faces a setback that has far more consequences than was expected. Consequences that even the Gods in this world could foresee...

A man already divided into two now stands before possibilities that could change the reality of a whole world with only his mind and abilities. But is it for the good or the evil? What is his end goal?
Does even he know it himself?
Welcome to Nimenra.
A never-ending war
Generic article | Apr 9, 2023

Primer to NimenraSvenska

En tvådelad splittring av den kända världen, en mellan demoner och människor. Här har det utspelat ett evigt krig mellan dessa två raser över en landmassa som uthärdat kriget sedan gångna tider. I nutiden har en mycket skör fred etablerats och människorna dominerar för tillfället kratern som skiljer mänskligheten och demonheten åt. Men för bara två årtionden sedan föddes en man till världen som förändrar denna balansen och snabbt försvann freden när han startade.

Nu är det åter krig igen mellan de två världarna, startad av en man vars egna mål är fördunklat i mörker... en man som tillsynes är omöjlig att segra emot med varken intellekt eller råstyrka.
Men i stunden som han ska segra möter han en motgång som får konsekvenser som omskakar mer än vad som var förväntat. Konsekvenser som inte ens Gudarna i denna världen kunde förutse...

En man redan delad i två står nu inför möjligheten att ändra en hel världs verklighet med bara hans sinnen och förmågor. Men är det för gott eller ont? Vad är hans slutgiltiga mål?
Vet han ens det själv?