Ham Faldur Settlement in Aurin | World Anvil

Ham Faldur

Svenska

Written by FirethornDragon

Ham Faldur är en stor stad i närheten av huvudstaden Nun Thoram i Oblon. Ham Faldur ligger närmast dvärgarnas skola Mer Kuldir. Efter det är den närmaste staden huvudstaden. Ham Faldur är känd för deras gruvor. Deras gruvor är den största tillgången till dvärgarnas metaller som de behöver efter huvudstaden Nun Thoram. Men Ham Faldur har största tillgången till Ongru metallen. Och har flera gruvor där de arbetar dagligen för att få ut flera vagnar av metallen.

Industry & Trade

Ham Faldur har största tillgången till metallen Ongru och har flera gruvor där de gräver ut metallen. De förhandlar med huvudstaden Nun Thoram och dvärgarnas skola Mer Kuldir angående hur de ska dela upp metallen.     Staden Ham Faldur har största tillverkningen av enkla vapen och säljer det oftast till handelsmän som hälsar på eller Väktare från Rådet (Det magiska Rådet). De säljer och byter även med de andra dvärg städerna runt om och huvudstaden Nun Thoram. Men mest säljer de till utomstående och byter bara till sig något när de behöver det, eftersom de inte oftast inte litar på kvaliteten på föremålen från utomstående.

Tourism

Det är inte många som kommer och hälsar på Ham Faldur eller dvärgstäderna överhuvudtaget. Men de som besöker är oftast handelsmän, Väktare som arbetar som Portal Väktare. Ibland Diplomater men de får mest besök av eleverna från Mer Kuldir och utomstående som vill arbeta som smed i deras smedjor, eller lära sig av dem. De får sällan besök av någon som bara vill se staden om det inte är elever från Mer Kuldir. Annars får de bara besök av personer som kommer dit för att arbeta eller på grund av deras arbete.

Geography

Ham Faldur är en stad som oftast är täckt i snö. För dem är det inte ovanligt att det snöar eftersom de bor uppe i bergskedjan med många namn. Trots det finns det dagar då det är varmare än de andra. De dagarna kan snön uppe vid bergskedjan ibland smälta bort en del för att avslöja grönskan som växer under den. Det finns få glaciärer uppe vid staden som ligger mellan dem och huvudstaden Nun Thoram. Dessa glaciärer leder till Oblons största sjö. Det är också Oblons enda glaciärsjö.     Närmare skolan Mer Kuldir finns en vulkan som ligger precis vid gränsen av Ham Faldur. De använder sig av vulkanen för att hålla smedjorna varma. För att hålla värmen i deras hus har de byggt dem med isolerande material. De har också brasor i nästan vartenda rum. Man kan se röken från skorstenar och smedjorna nästan dygnet runt. På kvällen blir det väldigt mörkt och kyligare men det gör att man kan se natthimlen tydligt. På grund av deras många grottor och tunnelsystem i berget behöver de inte några facklor för att se något. De använder sig av Melgra, eller stenar som finns i deras grottor som lyser när det blir mörkt.     På grund av Ham Faldurs placering mellan huvudstaden Nun Thoram och skolan Mer Kuldir har de tillgång till mycket av naturliga resurser. De har mest tillgång till Ongru metallen än de andra städerna i Oblon, men de har också tillgång till flera olika metaller, mineraler och stenar. De har också tillgång till mer friskt vatten än någon av de andra städerna på grund av deras små sjöar och glaciärsjön nära huvudstaden Nun Thoram.

Natural Resources

Ham Faldur har stor tillgång till flera olika metaller och sten. De har mest tillgång till Ongru metallen. Och förhandlar dagligen med huvudstaden och dvärgarnas skola Mer Kuldir om hur mycket staden ska få behålla. Och hur mycket de ska ge till skolan och hur mycket de ska sälja till huvudstaden. Efter det bestämmer de själva hur mycket de vill sälja eller byta med de andra ständerna runt om.

Type
Large city
Population
395 000
Related Materials


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!