Ongru Material in Aurin | World Anvil

Ongru

Svenska

Written by FirethornDragon

Ongru är en metall som är väldigt viktig för dvärgarna för deras smedjor och tillverkning av vapen, rustningar, hjälmar och allt annat de experimenterar med. Metallen kallas även för Starkdust. Eftersom personen som upptäckte metallen var en dvärg vid namn Ongru Starkdust. Metallen används mycket av alla dvärgar som studerar vid deras skola Mer Kuldir. Men också för Oblons huvudstad Nun Thoram och staden Ham Faldur som ligger precis i närheten av huvudstaden och ligger närmast dvärgarnas skola Mer Kuldir. De byter metallen mellan sig en hel del, och förhandlar om hur mycket Ongru metall varje plats ska ha. Men de ger de mesta till skolan Mer Kuldir. Och resten delar de upp mellan Ham Faldur och Nun Thoram i Oblon, eftersom Oblon har mest tillgång till Ongru metallen.

History & Usage

Discovery

Metallen upptäcktes av Ongru Starkdust. Hon var ute med en grupp dvärgar för att samla in metall och hittade en metall som var lika vit som snön inne i en grotta. Hon hittade metallen eftersom hon råkade gå vilse och en snöstorm blåste upp vid berget. Det separerade henne en stund från de andra i gruppen. Ongru hittade metallen av en ren slump eftersom hon råkade snubbla över den. Först trodde hon att det bara var en sten. Tills hon såg hur vit metallen var efter snön fallit av den.     Detta gjorde att hon tog med sig metallen tillbaka till verkstaden. Hon var nyfiken på den och började studera dess potential. Ongru märkte att den var enkel att arbeta med efter att man lyckats dela på den. Hon använde sig av metallen i nästan allt hon skapade och tillverkade. Och visade sen upp det för de andra dvärgarna först när hon visste att hon kunde bevisa metallens potential. Och att den var värd att använda. Eftersom hon hittade denna värdefulla metall döpte de metallen efter henne. Ongru. Men den kallas också även för Starkdust. Och är mer känd under namnet Starkdust.

Everyday use

Ongru metallen används av dvärgar i nästan allting de skapar och tillverkar. De använder den till deras rustningar, deras hjälmar och vapen. Ibland deras dörrar, hissar, järnvägar och på taken till deras hus. Allting som de kan komma på att använda metallen till använder de den oftast till.

Industrial Use

De använder sig av metallen också för att tillverka enkla vapen som de säljer av till de andra länderna i Aurin. Eller för att tillverka speciella vapen om någon är villig att betala dem riktigt bra. Och oftast i flera hundratals Detar (guld) mynt, ibland kristaller och juveler. Men de tillverkar oftast bara enkla vapen som de är villiga att sälja till utomstående, eller några enkla rustningar och sköldar. Men de mer avancerade och de med bättre kvalitet säljer och tillverkar de endast till deras eget släkte Ekes (dvägar). Eller till någon som är villig att betala en hel del pengar.

Refinement

För att kunna använda metallen måste man först dela på den. Den behöver delas för att kunna användas på det mest effektiva sättet. Om du försöker använda den som den är från början kommer du behöva hålla på i flera dagar. Metallen är formad som en rund boll. Och öppnar sig inte mot något annat motstånd förutom när du delar den. Att dela på den gör den enklare att arbeta med och gör den mer arbetsvillig och mer formbar. Det går inte att smälta Ongru metallen. Metallen kan ligga i en aktiv vulkan i ungefär en månad innan den ens börjar spricka, men den smälts inte. Det är det som gör att dvärgarna använder metallen till nästan vad som helst, eftersom den är tålig.     Metallen måste delas medan den fortfarande är kall och sen kan man bearbeta den. Den behöver vara kall eftersom det är enklare att se de små öppningarna i metallens runda form som gör det enklare att öppna den med rätt verktyg. Om man försöker öppna den varm syns inte dessa glipor lika tydligt och det gör metallen frustrerande att arbeta med.

Manufacturing & Products

Oftast tillverkar man vapen av Ongru metallen.

Byproducts & Sideproducts

Ibland tillverkar man även dörrar, tak och hjälmar av metallen. Metallen används ibland även för att tillverka deras hjul och järnvägar och vagnar som de drar runt. Men oftast används metallen för att tillverka enkla vapen som de säljer runt om i Aurin.

Reusability & Recycling

Metallen kan användas för att tillverka flera olika saker. Och när det lyckats gå sönder är den enkel att göra om eller att göra något nytt av det. Metallen skulle uppfattas som skrot av någon annan, eftersom de oftast inte hade haft tålamodet eller intresset att se hur metallen fungerar och vad den kan användas till. Därför är den för dvärgarna är en mångsidig metall. De gör om mycket med Ongru metallen. Så oftast när den inte funkar för deras vapnen längre gör de om det för att funka till deras tak, hjälmar, rustningar, järnväg och ibland dörrar. De använder Ongru metallen till nästan vad som helst.

Distribution

Trade & Market

Dvärgarna säljer metallen mest bland sig själva. Dvärgarnas skola Mer Kuldir som ligger i Oblon byter metallen och förhandlar om den med Oblons huvudstad Nun Thoram och den stora staden Ham Faldur. De förhandlar om metallen dagligen och har kommit överens om hur de ska dela upp den mellan de tre platserna. De ger inte metallen som den är i till någon utomstående. Utan säljer bara till utomstående när de tillverkat något av metallen.

Storage

Ongru metallen måste förvaras kallt. Därför har de oftast metallen liggande i snö i speciella förvaringsutrymmen. När de fraktar metallen lägger de metallen i tunnor fyllda med snö. I verkstäderna som arbetar dagligen med metallen har oftast en is och snö låda som är tillverkad av Ongru metall. Den här lådan håller kylan väldigt länge. Isen och snön i lådan behöver bytas ut en gång i veckan. Har man inte tillgång till en sådan låda eller ett speciellt förvaringsrum för metallen kan man förvara den i en hink med kallt vatten och is.       Anledningen till att man måste förvara metallen kallt trots att den inte smälter eller spricker förrän den blivit utsatt för enorm hetta, är på grund av kvaliteten av metallen. Om man förvarar den rätt håller den längre och saken man tillverkar av metallen, blir av bättre kvalitet. Förvarar man metallen fel leder till oftast till sämre kvalitet och kortare hållbarhet.Cover image: by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!