Eraijo lim

Svenska

Written by FirethornDragon

Eraijo snigeln

Erajio snigeln lever bland öarna i Izea särskilt runt Grosava, Izeas huvudstad. Snigeln äter av vissa blad och sjögräs som finns vid kusten runt Izea öarna. Eraijo snigeln lever i små snäckskal och blir upp till fem centimeter. De lever upp till tolv år och bor på stenar längs kusten, under vatten ytan nära sjögräs och blad som den äter av. Eraijo snigelns slem är inte som andra sniglars slem runt om i Aurin. På grund av den äter av viss typ blad som lever endast runt Izea öarna och sjögräset som växer där nere producerar den extra slem. Detta slem använder sig folket av Izea på många olika sätt.    

Anvädning av Eraijo snigeln

Folket av Izea har en stor produktion av Eraijo lim. Limmet kommer från Eraijo snigelns slem. Eraijo snigelns slem används för att bygga bland annat River båtarna. Det kan också göras om till en olja som går att använda i matlagning och för att lacka trä. De har flera snigel odlingar runt Grosavas kuster där de låter sniglarna leva i deras naturliga natur. En Eraijo snigel kan ge upp till 5 dl lim.     Eraijo limmet är väldigt kraftfullt och håller i upp till tjugo år. Man kan använda sig av limmet som folket av Izea exporterar i burkar eller flaskor. Men om man har Eraijo sniglar kan man lägga dem på den ytan man vill att de ska limma. Men man måste vara försiktig om man använder sig av Eraijo snigeln istället för snigelns slem på burk eller flaska. Eftersom det är svårare att limma om med en Eraijo snigel. Slemmet som de tappar på burkarna och flaskorna har de gjort lite svagare och lättare att lägga på ytan man vill limma.     Eraijo snigeln är ett av de få limmen som finns i hela Aurin. Den kan också användas i matlagning och dess tomma snäckskal gillar folket av Izea att grilla och fritera för vissa av deras traditionella måltider.
Eraijo snigeln by Charlotte.S
Type
Organic
Value
upp till 20 tirra (silver) mynt
Rarity
vanlig
Odor
doftlös
Taste
Surt
Color
genomskinlig
Related Locations


Cover image: Foto av kusten by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!