Zlato

Je drahý kov, důležitý pro společnost všech myslících ras. Je velmi ceněné, protože jeho ložiska jsou vzácně k nalezení, a jeho získávání je náročné. Je využíváno primárně k ražbě mincí, také k výrobě dekoračních předmětů, šperků, nebo jako zdobící prvek.

Properties

Materiální vlastnosti

Je kov žlutobílé neboli zlaté barvy, je lesklé, neobvykle těžké a měkké.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Zlato je velmi měkký kov, nereaguje téměř s žádnou chemikálií, jedinou známou výjimkou je rtuť. Zlato nepodléhá zkáze ani ve volném prostředí, jako je tomu například u železa v podobě rzi, nebo mědi v podobě měděnky.

History & Usage

Historie

Zlato je jeden z nejdéle a nejhojněji používaných kovů, první kdo jej začal zpracovávat byli astalari přibližně kolem roku 4000 před Darem. Všechny ostatní rasy, které z astalari vzešly, si tajemství zpracování zlata vzaly s sebou a většina z nich poté zlato aktivně těžila a zpracovávala, neboť bylo důležité pro ekonomiku a politiku.

Objevení

Zlato bylo objeveno zhruba před čtyřmi tisíci lety, kdy ho tehdejší astalari nacházeli v podobě malých zrnek v řece, zpracovávat jej, se naučili až po velkém sjednocení.

Běžné využití

Zlato provází většinu vyspělých civilizací, je považováno za velmi cenné, proto se z něj vyrábějí mince, šperky nebo dekorace. Chorijští elfové, kteří peníze nepoužívali, zlato využívali ke zkrášlení svých sídel, zbraní a podobně.

Zpracování

Díky své stálosti zlato nevytváří sloučeniny s jinými prvky a většinou se vyskytuje ve své ryzí formě. Dá se získat buďto těžbou v dolech, nebo rýžováním v řekách. Tyto drobné částečky zlata se potom slévají do ingotů.

Výrobky

Nejběžnějším výrobkem ze zlata jsou mince, které používá většina lidských a trpasličích národů. Zlaté mince jsou velmi ceněny a jejich pravost se dá snadno ověřit. Na zlato si také potrpí bohatí měšťané, šlechta či obchodníci, kteří nosí šperky ze zlata.

Distribuce

Obchodování a trh

Většinou se zlato pohybuje kolem všech větších obchodů, ve vyšších společenských kruzích. Je naprosto nepostradatelnou součástí ekonomiky.

Skladování

Zlato lze skladovat prakticky kdekoli, aniž by mu hrozila nějaká újma. Většinou se však ukládá do zabezpečených, přísně střežených trezorů.

Typ
Metal
Hodnota
4zl/kg
Vzácnost
Vzácná
Barva
Zlatá
Bod varu, bod zkapalněně
2856°C
Bod mrazu, bod tuhnutí
1064°C
Skupenství
Běžně se vyskytuje v pevném skupenství, v podobě nugetů nebo plíšků
Související lokace
Související živočišné druhy

Komentáře

Please Login in order to comment!