Namagurhoq (Nama_gur_hawk)

In Swedish

Written by FirethornDragon

Namagurhoqs läte.   Namagurhoq är ett litet djur som jagas för dess förmåga att ge tur. Men också för dess kött och päls som är i flera olika färger på grund av dess favorit mat. Rök mossa. Namaguehoq har fått sitt namn av Jahixarna som jagar den. Namagurhoq betyder - färgande skönhet. Och den bevingade fågeln med norrskens liknande vingar har en väldigt hypnotiserande känsla. Många som inte är förberedda på fågelns ankomst eller närhet faller oftast offer för dess vackra sång och färger. På grund av rök mossan kan fågeln även försvinna i rök. Likt en Fenix fågel. Det sägs att Namagurhoq lärde ut luft magi till dem första jahixarna (orcher) som var vänliga nog att inte döda den. Och behandlade fågeln med respekt. Fågeln sägs även kunna besanna din djupaste önskan. Fågeln sägs vara på väg mot utrotning, på grund Jahix som jagar den.

Basic Information

Anatomy

Namagurhoq ser ut som en blandning av en påfågel och Fenix. Dess långa svans liknar Fenixens och är färggrann likt en påfågel. Svansens färger är oftast blå, orange och vit hos hanen precis som resten av dess fjädrar. På honan är färgerna lila, rosa och blå. Fågeln har stora breda vingar som oftast är det första man ser när man möter fågeln för första gången. På dess huvud har den påfågel liknande fjädrar. Namagurhoq har två framben och två bakben och sylvassa klor. Den är en ståtlig fågel och där den bosätter sig runt rök mossan får deras fjädrar ibland en lysande sken efter sig på natten. Namagurhoq har även en lång hals och dess fjädrar liknar ibland fjäll från en drake på grund av dess form.

Biological Traits

Hanens fjädrar är blå, vit och orange. Honans är lila, rosa och blå. De får inte sin färg på fjädrarna förrän en månad efter att de kläcks. De blir upp till 45cm höga för hanar och 56cm för honor. Dess svans slutar aldrig växa. Men fågeln är fullvuxen när svansen är 30cm lång. Fågeln väger upp till 50kg. Man känner igen fågeln på dess fjädrar och hur den alltid tycks stå eller ligga bland mossan. På kvällen ser man den som norrsken, när deras vingar reflekteras i månljuset, fångas det upp mot natthimlen. Namagurhoqs ägg är gröna med något som liknar vitt nätt över. Äggen är inte större än en hand.

Genetics and Reproduction

Namagurhoq parar sig för resten av livet. Den väljer en partner och väljer aldrig en ny efter det. Namagurhoq parar sig under månaden av Smulder och lägger sen ägg under månaden av Rivule. Äggen kläcks efter en månads tid under Oria. Det tar två år för Namagurhoq att bli fullvuxen. När den är fem-åtta år gammal ger den sig ut för att hitta en partner. Fågeln lever utspridd runt rökmossa och föredrar att hålla sig avskild även från sin egen art. Namagurhoq väljer partner oftast under månaden Ventis. Då våren börjar blomma och rökmossans färger sprider sig som mest. Namagurhoq väljer partner beroende på dess läte, dess färg och hur snygga dess fjädrar är. Men också beroende på hur rena dess fjädrar är. Men också genom magisk energi som fågeln känner av väldigt lätt. Det gör att det är enklare för siare att spåra fågeln på grund av den magiska energin fågeln utger. Om deras energi är starkare än någon annan finns det en större chans att de väljer den partner istället för någon annan.

Growth Rate & Stages

Det tar en månad för fågeln att kläckas och två år innan den är fullvuxen. Den första månaden kommer deras färg fram om de är hanar eller honor. Efter tre månader börjar deras svansar att växa. Och när de är fullvuxna är deras stjärt fjädrar upp till en trettio centimeter. Vingarna är det som tar längs tid för fågeln att växa klart och är färdig utvecklade efter ett och ett halvt år. Fågeln lär sig inte att flyga förrän den är två år gammal. Dess magiska krafter kan börja ta form allt från fem månader efter fågeln kläcks till upp till ett år. Fågeln kan inte börja äta av mossan förrän den är minst ett år gammal. Tills dess äter den bär, ormar, fisk och ibland ål.

Ecology and Habitats

Namagurhoq utnyttjar mossan en hel del. Röken döljer dem precis som mossans eget försvar sätt. De lever avskilt och helst minst tio meter ifrån nästa bo. De föredrar våtmarker eller träsk med väldigt stor yta att sprida ut sig på. När den bygger dess bo lägger de äggen djupt ner i mossan och plattar ner mossan för att bilda en bädd med stenar och pinnar. Fågeln ger ifrån sig ett läte som får de flesta att fängslas vid dess ljud, och bli hypnotiserade. Det gör att alla som är i kontakt med fågelns läte slappnar av och glömmer bort sina bekymmer. Men när den är arg kan fågeln ge ifrån sig ett läte som påminner om åska.

Dietary Needs and Habits

Namagurhoq äter av rökmossan. De äter även ormar, ål, fisk och bär. Den äter det innan den kan äta av mossan och när mossan går i ide. Mossan för dem är deras viktigaste föda och de bor bygger även bon i mossan. Fågeln skyddar sin mat genom att gömma under det i fickor i mossan från andra byten. Och ibland kan den även äta av tång och sjögräs. Fågeln är väldigt territorisk när det kommer till dess ungar, föda och bo. Om du inte är en gäst är du en fiende, och ingen fiende kommer oftast levande ifrån ett möte med fågeln eller rök mossan.

Biological Cycle

Fågeln är fullvuxen efter två år. Fjädrarna ändrar aldrig färg men dess svanns fortsätter växa. Man kan se hur en gammal Namagurhoq är beroende på dess svans. Ju längre svans desto äldre är fågeln. Efter fem år vid sitt bo flyttar den oftast ut för att hitta en partner. Fågeln flyttar om den känner att det finns för många Namagurhoq i närheten till en annan plats. Under de tre månaderna som mossan lägger sig i ide väljer Namagurhoq att flytta upp bland bergen. Där den byggt ett bo med mossa, sten och pinnar vid klippkanterna. Det gör att det är svårt att komma åt fågeln och de är skyddade under mossans tre månader av ide. Fågeln tappar fjädrar för att byta ut mot nya vart femte år. Och många använder dessa fjädrar för pilbågar, smycken eller för att sälja till jägare.

Additional Information

Average Intelligence

Fågeln är väldigt intelligent och ligger oftast tre steg före sitt byte eller jägare. Den använder sig väldigt mycket av sin omgivning och magins energi för att känna av sin miljö.

Perception and Sensory Capabilities

Namagurhoq har väldigt bra hörsel. Den kan höra något som rör sig tre meter ifrån den. Deras syn är väldigt skarp och Namagurhoq har flera magiska krafter. Namagurhoq har förmågan att kunna försvinna ur tomma intet likt en fenix genom elden. Namagurhoq är snabbare på land än den är i luften. På grund av deras fenix liknande förfäder som kan återfödas klarar fågeln av att äta rökmossa. Den giftiga mossan är en plats där de bygger deras bon och äter av. Fågeln är känd för att ge tur och besanna din största önskan. Magin från Namagurhoq sägs komma från gudinnan Gretuna gudinna av Ordning, Utbildning och Berömmelse. Hon är sägs vara gudinnan som skapade fågeln för att kunna ge sig tur. I början var Gretuna även gudinna av Tur, Berömmelse, Pengar, Makt och Ordning. Något som kungafamiljen i Longxae hade som sin gudinna. Den dem bad till mer än något annat. Namagurhoq är kvar i deras kultur i deras statyer och som kungafamiljens sigill.   Namagurhoq lever främst i träsk eller våtmarker. Den föredrar väldigt fuktiga platser nära mossan för sina ägg och för att röken skyddar dem mot ovälkomna gäster. Fågeln kan även använda sig av eld magi och vatten magi. Fågeln kan under stormar använda sig av blixtrar för att försvinna eller för att dölja sig själv. När fågeln använder sig av blixtrar fylls himlen av färger i vitt, blått och ibland rosa. Den sägs även kunna förespå regn och används oftast för det i Chioya och Sogal. Namagurhoq förlitar sig på sin hörsel över allt annat och senare sin syn. Och sin förmåga att smälta in bland mossan och list. Fågeln är väldigt intelligent och känner av vem de kan lita på och inte.   Namagurhoqs läte är ett annat försvar den har mot sina anfallare. Lätet får en att slappna av och glömma bort sina problem. Det ger fågeln tid att attackera eller fly. Men också att bedöma dig som farlig eller fredlig. Fågelns läte gör det också enkelt för dem att hypnotisera deras byte. Särskilt ormar.
Namagurhoq hona by Charlotte.S

Origin/Ancestry
Yongar, Usuin, Ogyon, Long Xae och Qahai
Lifespan
76-83
Average Height
för hanar upp till 45 cm och honor upp till 56 cm
Average Weight
runt 50 kg.
Average Length
45-58 cm
Related Myths


Cover image: Swamp by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!