Miecindel

Název této zbraně se dá přeložit jako Meč pomsty. Byl vykován Caialonem v roce 56 před Darem. Do tohoto meče jeho tvůrce vložil veškerou svoji zlobu a zášť vůči elfům. Ten pak jako by se nemohl nabažit eflské krve, byl pojmenován Elfovrah.

Technické parametry a funkce

Díky temné magii meč zraňuje elfy mnohem více, než ostatní bytosti. Má velmi dobrý průnik brněním. Meč také jako by sám vyhledával vhodná místa k útoku a naváděl ruku držitele.

Show spoiler

Obecné

Počítá se jako jedenapůlruční meč. Tento meč smí používat pouze bytost s úrovní i vůlí aspoň 10, v opačném případě se jeví jako obyčejný jedenapůlruční meč ze stříbrocele. Potřebná síla je 3, zranění je 1k10, bonus na obranu +3.

Bratrovrah

Konečné zranění, které meč udělí protivníkovi, se násobí třemi, pokud je cílová bytost elf.

Vendeta

Při zaplacení 1 bodu energie, získá jeden útok tímto mečem bonus na průraznost brnění 4. Počítá se jako extra akce.

Utišující čepel

Pokud útok tímto mečem nezasáhne protivníka, na další útok má držitel meče bonus na útočné číslo +5 proti tomu samému protivníkovi. Tento bonus lze zvýšit až na +15. Bonus se nuluje, kdykoli držitel meče protivníka zasáhne.

Důležitost

Osobní
Druh předmětu
Weapon, Melee
Current Holder
Související etnika
Vzácnost
Artefakt
Váha
1,6kg
Rozměry
je 110cm dlouhý
Suroviny a Komponenty
Meč je vykován ze stříbrocele, obarvené na černo, jílec je z dračí kosti, s hruškou v podobě černého diamantu. Záštita je tvořena z nezbarvené stříbrocele, rovná, široká 16cm, zdobená a s černým diamantem na každém konci.
Related Materials

Komentáře

Please Login in order to comment!