Trpasličí mor

Tato uměle vytvořená nemoc je nejhorší událostí ve známých dějinách, jsou jí připisovány statisíce obětí po celém světě, způsobila rozvrat a zánik některých zemí a království a zůstala obávaná ještě dlouho poté, co vymizela. Její následky byly brutální a přetrvaly ještě desítky let jako připomínka hororu, který nemoc rozpoutala.

Způsoby přenosu

Nemoc se rozšiřuje vzduchem.

Příčiny

Bylo dokázáno, že jedení morem nakažených potravin může způsobit maximálně nevolnost, případně otravu, ale nemoc samotnou nepřenáší. Stejně tak se nepřenáší kontaktem, ale pouze vzduchem. Podivné je, že viru se lépe daří v chladnějších podmínkách.

Symptomy

V první fázi se nemoc projevuje pouze zvýšenou teplotou a kašlem, takže je obtíženě rozlišitelná od jiných běžnějších onemocnění.

Ve fázi dvě se projevuje lehkou horečkou, objevují se zarudlá místa po celém těle. Nakažený začne projevovat nechuť k jídlu, čímž vznikne slabost.

Ve třetí fázi horečka výrazně zesílí, objeví se velké otoky, jedinec začne vylučovat krev spolu s močí i stolicí, začne pociťovat slabé bolesti.

Ve čtvrté fázi je jedinec vystaven silném blouznění, objevují se mu hnisavé boláky a tělesné deformace, otoky, celkové vyčerpání a nesnesitelné bolesti.

Trpaslíci, kteří přežijí, se v průběhu nemoci mění v mutanty. Jejich proměna je dokonána čtvrtou fází.

U zvířat se symptomy projevují velice podobně. Nižší rostliny většinou prostě umírají, stromy jsou deformovány podivnými zmutovanými vybouleninami a černými, či modrými sítěmi, připomínající žily.

Léčba

Bylo objeveno pár metod a přípravků, které dokázaly nemoc úplně potlačit. Buďto však nevešly ve známost, byly náročné na provedení, nebo fungovaly jen na určitou skupinu bytostí.

Prognóza

Mor má celkem čtyři fáze. Nakažené jedince většinou zasáhne první fáze, stalo se však, že určité procento nakažených přešlo rovnou do fáze druhé. Jsou známy případy, kdy se jedinci z první fáze dostali pomocí vlastní obrany těla a stali se imunními. Existovaly i velmi výjimečné případy u jedinců, nakažených fází druhou. Nikdo, kdo byl ve třetí nebo čtvrté fázi nepřežil. Rychlost nemoci je u každého jedince jiná, odolnější jedinci jí obvykle vzdorují déle.

Trvalé následky

Většina nakažených moru po nějakém čase podlehla, pouze u trpasličí rasy měla u některých jedinců jistý vedlejší účinek a sice, že je místo smrti proměnila ve zmutované a pokřivené tvory, disponující jen zvířecí inteligencí, agresivitou a šílenstvím, stejně tak, jak tomu bylo u původní verze moru v Kul'Kandhanu.

Ohrožené skupiny

Tímto morem byl sužován prakticky celý svět, nejméně napadené byly izolované skupiny bytostí. Mor zasáhl všechno s čím přišel do styku bez ohledu na rasu, pohlaví nebo věk.

Hostitelé a přenašeči

Mor je velmi agresivní, postihuje myslící bytosti, zvířata, ryby, dokonce i potraviny a stromy. Někteří jedinci jsou proti moru zdá se imunní, avšak není známo z jaké příčiny.

Prevence

Nejbezpečnější ochranou před tímto morem je vrozená imunita, kterou však disponuje asi 10% populace. Časem se vyskytlo několik možností pro léčbu, nikdy však takových, které by bylo možné použít hromadně.

Historie

Poprvé se mor objevil v roce 28 před Darem jako výsledek chemických pokusů trpaslíků z Baal'Sengaru. Jejich úmyslem bylo vytvořit biologickou zbraň po vzoru Kul'Kandhanského moru, který byl stvořen v Ghan'Daronu přibližně o 40 let dříve. Bezpečnost moru při jeho vývoji byla sabotována a mor se rozšířil po celém Baal'Sengaru a krátce na to do celého světa. Trvalo roky, než mor úplně vymizel.

Společenský náhled

Každá kultura jednala s nakaženými jiným způsobem. Ve většině zemí proběhla separace nakažených od zdravých. Nemocní byli buď ponecháni v izolaci, nebo vyhnáni, případě zabiti a spáleni. V některých zemích nakažení žili dále mezi zdravými jedinci, přičemž společnost věřila, že společnými silami a vírou mor přečkají.

Typ
Viral
Původ
Engineered
Cyklus
Short-term
Vzácnost
Common

Comments

Please Login in order to comment!