Kul'Kandhanský mor

Je uměle vytvořený virus, kterým bylo v roce 73 před Darem vyhubeno město Kul'Kandhan. Mor se dostal do styku pouze s trpaslíky, kteří ve městě žili a přetvořil je na mutanty. Virus se naštěstí podařilo uzavřít společně s nakaženými v opuštěném Kul'Kandhanu, takže se nemohl více rozšířit. K jeho opětovnému rozšíření došlo v Longulském údolí až o téměř 40 let později, i tehdy byl však mor včas podchycen a zastaven.

Způsoby přenosu

Nemoc se rozšiřovala vzduchem, jídlem a vodou.

Příčiny

Příčinou moru byla chemikálií otrávená voda a potraviny. Stejná chemikálie, tedy morová sloučenina, byla odpařována do ventilačních šachet. Díky tomu se celé město Kul'Kandhan nakazilo ve strašně krátké době.

Symptomy

V první fázi se nemoc projevuje zvýšenou teplotou a zarudlýma očima. Ve druhé fázi pak začínají vznikat slabší křečovité bolesti. Třetí fáze přináší navíc krvácení z dutin a praskání cév. Křeče jsou nyní silné natolik, že musí být dotyčný připoután k lůžku. Ve čtvrté fázi jsou pak bolesti tak silné, že dotyčný buď zemře, nebo zešílí a zmutuje.

Léčba

Na tento mor existuje protilék, který v roce 37 před Darem objevil alchymista Kútin. Recept na lék je možné se naučit.

Prognóza

Nemoc má celkem čtyři fáze, většinou nákaza začíná první fází, avšak nemoc má poměrně rychlý postup, takže u některých slabších jedinců může propuknout rovnou druhou fází. Existuje šance na vrozenou imunitu na tuto nemoc, takovou však většinou mají pouze trpaslíci z Kul'Kandhanu a Údolí. Existuje i pár případů, kdy dostatečně odolný jedinec dokázal na nemocí zvítězit.

Trvalé následky

Většina nakažených dokázala mor přežít, avšak jejich mysl zešílela a tělo zmutovalo a přetvořilo je na pokroucené primitivní formy toho, čím byli dříve. Je známo, že tato mutace není nijak zvrátitelná, pokud již byla dokončena.

Ohrožené skupiny

Virus zasáhl všechny bez rozdílu, jelikož byl tajně roznesen do větší části města. Naštěstí byla nákaza odhalena dost brzy na to, aby moru padlo za oběť pouze jedno město.

Hostitelé a přenašeči

Virus není přenositelný kontaktem, pouze vodou, jídlem nebo vzduchem, jediní nositelé viru jsou v současné době mutanti.

Prevence

Ačkoli nemoc samotná již byla vyhubena, ve světě pořád ještě existuje několik trpasličích mutantů první generace, kteří mohou být nositelem viru. K předejití nakažení se doporučuje vyhýbat Kadhanským horám.

Historie

V roce 73 před Darem žili v hlavním městě Ghan’Daronu tři bratři – trojčata. Všichni tři byli uznávanými členy cechu alchymistů. Jejich jména byla Trombur, Anbúrin a Lengel. Tito trpaslíci byli posedlí výzkumem úprav a vylepšení živých organismů. Když se na to přišlo, byli všichni tři vyloučeni z cechu a vypovězeni z města za své pokusy na trpaslících, které byly daleko za hranicemi.

Trojčata odešla do Kul Kandhanu, zde se však nemohli uchytit, neboť jejich pověst byla pošpiněna a ostatní se na ně dívali přes prsty. Plní zášti a nenávisti začali uplatňovat své poznatky o mutacích a potají vytvořili mor, který se šířil vzduchem a přeměňoval trpaslíky na zmutované bytosti, chovající se jako zvířata.

Ke druhému rozšíření moru došlo v Longulském údolí v roce 37 před Darem, kdy se Trojčatům podařilo opustit zapečetěné město a pokračovat dál ve své pomstě. Mutanti se hnali napříč Údolím, avšak byli zastaveni a zahnáni do hor. Trojčata byla zabita nebo zajata a trpaslíci mohli znovu osídlit Kul'Kandhan.

Společenský náhled

V současnosti jsou jedinými nositeli tohoto moru mutanti první generace, kteří se ještě stále zdržují v Kandhanských horách a na vzdory maximální snaze oddílu medojedů tyto mutanty vyhubit, se čas od času vždy nějaký mutant vynoří.

Typ
Viral
Children
Původ
Engineered
Cyklus
Short-term
Vzácnost
Extremely Rare

Comments

Please Login in order to comment!